Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Dato for årsmøtet 2013(17.01.2013)

Årsmøtet vil avholdes onsdag 13.03.2013 kl. 17.00 på Venneslastua. Påmeldingsskjema blir lagt ut på avdelingene. Alle er hjertelig velkommen.Styremøte 14.01.2013(14.01.2013)

Første styremøte i det nye året ble holdt mandag 14.01.2013. På møtet ble det besluttet å gå for samme opplegg rundt årsmøtet som for de siste årene; å legge det til Venneslastua i løpet av mars måned. Leder Edvart Høyåsen tar kontakt med Stua for å finne en ledig dato, helst en mandag eller onsdag. På styremøtet ble det diskutert saker som vil bli tatt opp på årsmøtet, deriblant å dele ledervervet i to deler; en klubbleder og en avdelingsleder. Valgkomitéen får i oppgave å finne kandidater til avdelingsledervervet. Avdelingsleder vil ta seg av sakene mot Fellesforbundet, mens klubbleder (nåværende leder) vil jobbe lokalt, mot bedrift og medlemmer.

Det ble også grundig diskutert om avstemmingen av ny skiftplan før jul, som vi fikk flertall til å prøve (se innlegg datert 19.11.2012), men som resulterte i protester fra enkelte medlemmer, og som styret har forstått ut fra AMU ble stanset i respektive instans. Grunnen til dette er noe uklar, da AMU ikke har gitt klar informasjon til styret i WF om sitt standpunkt. WF tar likevel dette til etterretning, og vil på grunnlag av denne misnøyen og det faktum at Torfinn Ranestad trekker sitt forslag, avholde en ny avstemming. Vi kommer nærmere tilbake til tidspunkt for dette, og evt. tidspunkt for ny inntreden av ny skiftplan.

NB! Vi vil også få minne på om at det til fredag 18.01.2013 vil bli trukket på hyttene.2 0 1 2God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2012)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Her er en serie bilder fra foreningens juleavslutning.

Bilder fra industriarbeidermarkeringen(27.11.2012)

Her er en serie bilder fra markeringen som vi hadde i Vennesla sentrum mandag 19.11.2012.


Påmelding foreningshytter(22.11.2012)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 9), påskeferien (uke 13-14) eller sommerferien (uke 26-32) i 2013, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i kontrollrommet i fabrikken.

Vi trekker på alt fredag 18.01.2013.Resultat avstemning ny skiftplan(19.11.2012)

I dag ble stemmene talt opp. Tellekomiteen besto av Andreas Kløvfjell og Bjørn Ivar Aas, med Edvart Høyåsen og Terje Iversen som supplerende tellere. Resultatet ble:

Nei - 35 stemmer.

Ja - 37 stemmer.

Det ble et knapt flertall for ny skiftplan, i en prøveperiode fra nyttår og frem til påske 2013, med en påfølgende evaluering og ny avstemning for videre skiftplan etter det. Blant de to forslagene som kom inn, så fordelte stemmene seg slik (inkludert foretrukket skiftplan blant nei-stemmene):

Bjørn Ivar Aas sitt forslag - 54 stemmer.

Torfinn Ranestad sitt forslag - 13 stemmer.

Blank - 5 stemmer.Industriarbeidermarkering i Vennesla(15.11.2012)

Programmet er nå ferdig til markeringen som WF arrangerer i Vennesla sentrum mandag 19.11.2012. Dette arrangementet finner sted kl. 1630, etter arrangementet til Agder Fagforening i Kristiansand.
(Les mer).Styre- og tillitsmannsmøte 12.11.2012(13.11.2012)

Den store saken på møtet var markeringen av opprøret mot NAV, og deres behandling av arbeidere som nektes dagpenger under permittering. WF har besluttet å støtte Agder Fagforening i deres politiske streik mandag 19.11.2012 på nedre torv, i Kristiansand, kl. 1400. (Saken kan leses her). Streiken vil vare i en time, med en markering kl. 1430. Vi reiser samlet til Kristiansand i innleid buss. Deretter vil WF holde sin egen industriarbeidermarkering i Vennesla sentrum med fokus på vår bedrift og vår situasjon som industriarbeidere i bygda vår. Program vil komme om ett par dager.

Dersom det er noen av våre ikke-aktive medlemmer som ønsker å delta i markeringen i Kristiansand, vennligst ta kontakt med oss snarest. (Dere kan ringe nummeret som står nederst på denne siden). Ellers er det bare å møte opp i Vennesla sentrum ca. kl. 1530-1600.Streik/ markering?(10.11.2012)

For tiden pågår det et grasrotopprør fra klubbledere og avdelingstillitsvalgte i Fellesforbundet i Agder. Det oppfordres til en politisk streik/ markering for å få slutt på at inkompetente NAV-ansatte bruker innstramningene i permitteringsreglene til å nekte folk dagpenger under permittering.
WF vil snarlig komme sammen i et styre- og tillitsmannsmøte for å diskutere dette nærmere.

Som en liten sak vil WF samtidig betrygge de ansatte om at det ikke vil bli innført et totalt røykeforbud på bedriften. Ryktene har svirret en stund, men kan nå dementeres. Det vil ikke bli innført et totalt røykeforbud, men plasser som i dag benyttes vil bli forbudsområder, først og fremst ved inngangspartiene på fremsiden av administrasjonsbygget.Henning C. Nielsen går av som fabrikkdirektør(02.11.2012)

Henning C. Nielsen gikk av som fabrikkdirektør den 1. november. Nielsen forsvinner ikke helt ut av bildet. Foruten styreverv, så vil han også jobbe en dag i uka ved bedriften. Men i forbindelse med hans avgang som fabrikkdirektør, så vil WF takke for alle årene med samarbeid, uenigheter, kamper, hyggelige samtaler og gode minner. WF vil også ønske ham lykke til som deltidspensjonist, så ses vi i korridorene en gang i blant.
Budrunden er avsluttet(02.11.2012)

Budrunden på den gamle hengeren ble avsluttet den 31. oktober kl. 1200. Det kom inn tre bud. Foruten Frode Urdal, som vant budrunden, så kom det inn bud fra Bjørn Ivar Aas og Jan Åge Løland.

Vi gratulerer Frode med hengeren.
Styre- og tillitsmannsmøte 31.10.2012(02.11.2012)

Hovedsaken på møtet var atter CO2-saken. Bedriften fikk negativt svar på sin søknad til SSB om endring av næringskode. (Brevet fra SSB kan du lese her).
Bedriften vil ha et møte med Hunton den 16. november for å legge videre planer i saken. Fagforeningen jobber også videre med saken, og leder Edvart Høyåsen foreslo en form for markering kalt industriarbeiderdilten. Har medlemmene noen ideer, så gjerne del dem med oss.
Edvart Høyåsen ytret også et ønske om å dele opp ledervervet i en klubbleder og en avdelingsleder, grunnet stor arbeidsmengde. Dette er en diskusjon som hører årsmøtet til, og vil sikkert bli diskutert nærmere der.

Saken om ny skiftordning ble liggende uløst fra forrige møtet, og ble derfor tatt opp igjen. Bjørn Ivar Aas la frem sitt reviderte forslag. Torfinn Ranestad hadde også lagt inn et forslag. Disse to forslagene vil om kort tid bli lagt ut til avstemming i en prøveperiode.

Nestleder Jan Erik Johnsen jobber med å få ordnet halvtak til våre tilhengere. Greit når vinteren setter inn.Stempling(16.10.2012)

Ledelsen har besluttet å innføre stempling på bedriften. WF har i den forbindelse nevnt viktigheten av at dette systemet gjøres tilgjengelig for innlogging av teamlederne (tidl. formenn) ved behov for manuelle endringer, da ordningen sannsynligvis vil påberope seg en tilvenningsperiode hvor feil kan forekomme. Dette vil gjøre systemet mer menneskelig, og kanskje skape mer aksept hos de ansatte.

Fagforeningsleder Edvart Høyåsen har skrevet i en e-post til fabrikkdirektør Knut Nilsen at
(D)et er viktig at menneskelige aspekter tas hensyn til når slike systemer bygges opp, ellers kan systemene gi en følelse av å bli overvåket og skape frykt, og dermed redusere kreativiteten hos den enkelte ansatte!

Ordningen vil bli innført primo desember.Budrunden er nå i gang(16.10.2012)

Den gamle boggihengeren (se bildet) er nå lagt ut for salg i en lukket budrunde. Alle våre medlemmer kan legge inn bud. De som er interessert kan gi et bud i en lukket konvolutt innen 31. oktober kl. 1200. Skriv tydelig navn og beløp, legg det i en lukket konvolutt og lever det på fagforeningskontoret innen fristen.

Hengeren ble registret den 23. februar 2005. Det er samme type henger som den nyinnkjøpte, så hvis du vil ha nærmere spesifikasjoner så er det bare å trykke på tømmerstokkmenyen.
Bremser, bremsevaiere og støtdempere må troligvis byttes på alle fire hjul. Det samme gjelder ledningsnettet. Reperasjonene har blitt anslått til 6-7000 kroner.

Hengeren selges som den er, uten garanti.Styre- og tillitsmannsmøte 08.10.2012(08.10.2012)

Styret og tillitsmennene var samlet til et møte mandag 08.10.12 i verkstedets spisesal. Den pågående CO2-saken (se innlegg datert 22. september) var første sak på lista. Leder Edvart Høyåsen ga en kjapp gjennomgang av saken, og informerte om at bedriften har sendt en søknad til SSB (Statistisk Sentralbyrå) om bytting av næringskode for Huntonit. Til tross for seier i el-sertifikatsaken, der bedriften fikk fritak selv uten endring av næringskoden, så opplever bedriften gang på gang at de faller utenfor spesielle og økonomisk gunstige, offentlige ordninger, som resultat av at bedriften står oppført i feil næringskode. På bakgrunn av dette er en søknad nå sendt til SSB.

Utover det ble det diskutert mer om auksjonen av den gamle tilhengeren, og det ble stemt for å benytte seg av lukkede bud. Alle våre medlemmer kan delta i budrunden, både de aktive og ikke-aktive medlemmene. (En nærmere omtale av hengeren, og auksjonen, kommer veldig snart).

Når det gjelder forslag til ny skiftplan, bestemte styret seg i samsvar med skift-tillitsmennene å avvente saken. Bjørn Ivar Aas, som er forslagsstiller, ville revidere sitt forslag.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter