Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Treforedlingsindustrien i et globalt perspektiv(28.05.2013)

I følge FNs klimapanel kommer 17,4 % av verdens klimagassutslipp fra avskoging. Avskoging er spesielt et problem i regnskogen som utgjør seks prosent av jordens landareal. Hvert år ødelegges det tropisk skog tilsvarende halve Norges areal. (Les mer).
HIPP HURRAAAA!!(17.05.2013)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en fin 17. mai.


Innledende lønnsforhandlingsmøte(09.05.2013)

Ledelsen har innkalt foreningene på bedriften til et innledende lønnsforhandlingsmøte mandag 13.05.13, hvor det vil bli presentert en gjennomgang av de fire kriteriene (økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne).Revisjon(09.05.2013)

Tirsdag 07.05.13 hadde vi besøk av distriktssekretær i Aust-Agder Rolf Stormyr (til høyre på bildet) og sekretær Odd-Asle Abildsnes fra Vest-Agder. De utførte en revisjon av fagforeningens arbeid. En rapport vil foreligge snart, som vi kanskje presenterer på nettsida.
1. mai(01.05.2013)

Gratulerer med dagen til alle våre medlemmer.
(Du kan lese om arbeidernes internasjonale kampdag her).

Styre- og tillitsmannsmøte 25.04.2013(30.04.2013)

Tiden for lønnsforhandlingene nærmer seg. Styret i WF kalte derfor sammen til et møte, sammen med tillitsmennene, for å snakke om årets krav. Vi vil ikke gå ut med tall på vår offentlige nettside, men kravene er nå overlevert til ledelsen.
Årets forhandlingsutvalg består av Edvart Høyåsen (leder), Kai Rune Mitander (nestleder), Øyvind Olsen (sekretær) og Terje Iversen (kasserer).

I tillegg ble det informert om den pågående CO2-saken, og den nye vinterledningen som skal legges ned i Fuglevika. Vi vet enda ikke den eksakte prisen, men ca. 10 - 15 000,-. Vi ønsker å koble oss på denne for å kunne bruke hytta også utenfor sesongen.Brev til Miljøverndepartementet(22.04.2013)

Høringsfristen for CO2-kompensasjonsordningen for industrien går ut den 25. april.WF har i den forbindelse, den 09.04.2013, sendt et politisk innspill til Miljøverndepartementet.
(Les mer).
Boligbyggingen faller(22.04.2013)

En artikkel fra nettsida bygg.no forteller om en skummel utvikling i byggeaktiviteten. Artikkelen er skrevet av Jan Gunnar Fjeldstad, og kan leses her.
Vi legger også ut en lenke til bygg.no, siden nettsida inneholder veldig relevant informasjon for vår del. Lenken ligger i vertikalmenyen til venstre på HJEM-siden.Styremøte 09.04.2013(12.04.2013)

Dette var det første møtet med den nye styresammensetningen. Flere saker ble diskutert, men hovedsaken var kampen for å få endret næringskode for bedriften og C02-kompensasjonen. WF tar saken videre til regjeringen og Miljøverndepartementet v/ statsråd Bård Vegar Solhjell. Siden dette er en åpen nettside, så blir ikke all informasjon lagt ut her, men utførlig informasjon ligger tilgjengelig på public på bedriftens interne server.

De sentrale forhandlingene er nå over, og ga et resultat på 0,75 kroner i lønnstillegg (1,40 for lavtlønnede). Når det gjelder de lokale lønnsforhandlingene så vil fagforeningen kalle sammen til et tillitsmannsmøte for å diskutere årets krav, i slutten av april.

Til slutt kan nevnes at vår nye nestleder, Kai Rune Mitander, har påtatt seg ansvaret med brusautomatene. Som kjent har det vært store problemer rundt disse, både tekniske feil og dårlig oppfølging fra Coca Cola Drikker AS. Kai Rune vil være kontaktperson overfor leverandøren, og dersom dere har noe å klage på vedrørende automatene, så snakk med ham.Bilder fra årsmøte 2013(21.03.2013)

Her er en serie bilder fra årsmøtet i 2013.


Årsmøte 2013(21.03.2013)

Av de 25 påmeldte til årsmøtet møtte 22 opp. Det ble likevel en fin stemning med god middag, riskrem, kaffe og kaker. De fremmøtte fikk høre beretninger fra de forskjellige styrene og konsernutvalget. (Les mer).

Styremøte 12.03.2013(12.03.2013)

I morgen, onsdag 13.03.2013, er det årsmøte i WF. Det var ganske naturlig at styremøtet i all hovedsak dreide seg om de sakene som vil bli tatt opp på årsmøtet. Det var noen få innkomne forslag som styret tok sin stilling til.
Den internasjonale kvinnedagen(08.03.2013)

Vi vil gratulere alle våre kvinnelige medlemmer med dagen.
(Du kan lese om den internasjonale kvinnedagen her).

Resultat 2. avstemning ny skiftplan(28.02.2013)

Stemmene er talt opp for avstemning nr. 2, om hvorvidt vi skal prøve en ny skiftordning. Resultatet ble:

Nei - 36 stemmer.

Ja - 29 stemmer.

Det ble totalt avgitt 65 stemmer. Antall stemmeberettigede var 74. Vi godtar flertallets avgjørelse, og takker for fremmøtet.Ny avstemning(08.02.2013)

WF ligger ikke på latsida. Vi holder nytt valg på ny 3-skiftsplan onsdag 27.02.2013. Avstemningen holdes i spisesalen i sagavdelingen kl. 13.30 - 14.30, og 21.30 - 22.30. Alle 3-skiftsarbeidere ved bedriften har stemmerett. (Forhåndsstemmer kan eventuelt avgis på fagforeningskontoret i kontortida).

Forslaget fra Bjørn Ivar Aas blir nå satt opp mot dagens skiftordning som et flertallsvalg, og bedriften/ AMU vil respektere flertallets avgjørelse i valget. Torfinn Ranestad har sagt seg villig til å trekke sitt forslag. Dette medfører forhåpentligvis at vi nå kan få et enklere valg. Misnøye med det forrige valget, samt respekt for våre forslagsstillere, gjør at WF nå vil gjennomføre dette nye valget.

Blir det flertall for å prøve Bjørn Ivars forslag, så kan det tidligst bli gjennomført i en prøveperiode etter sommerferien, med en påfølgende ny avstemning mot slutten av denne prøveperioden.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter