Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Besøk fra distriktskontoret(21.01.2014)

I dag, tirsdag 21.01.2014, hadde vi besøk av sekretær Odd-Asle Abildsnes fra Distriktskonoret Vest-Agder, som et ledd i styrking av organisasjonene ute. Det ble foretatt en uformell gjennomgang av vår forenings virksomhet med diskusjon og belysning av felt som medlemshåndtering, kursvirksomhet, lokale særavtaler, innleid personale, forhold til bedriftens ledelse, pensjonsordninger, møtevirksomhet og kontingent. Det siste er et tema som er hyppig oppe til diskusjon. Og vedrørende spørsmålet om medlemmenes kontingentinnbetaling, så er forbundets landsmøte det rette fora. Derfor er det viktig at medlemmene kommer med forslag til landsmøtet.Avslag på søknad(03.01.2014)

Vi har ikke fått den beste starten på det nye året. Like før jul kom det melding fra Miljødirektoratet om at de ikke innvilger CO2-kompensasjon for bedriften vår. Dette er urimelig og saken vil trolig bli anket opp på politisk nivå. Det samsvarer heller ikke med brevet vi fikk fra Klima- og miljøverndepartementet (se post datert 20.10.2013).
For å skape mest mulig forståelse for saken i lokalmiljøet har foreningens leder, Edvart Høyåsen, sendt et debattinnlegg til Vennesla Tidende. Innlegget vil stå på trykk tirsdag 07.01.2013.

Innlegget kan leses her.2 0 1 3God Jul og Godt Nytt År!(23.12.2013)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Her er en serie bilder fra foreningens juleavslutning.
(Klikk på bildet for å gå til billedsiden, eller trykk på bilder i menyen).
Styremøte 27.11.13(02.12.2013)

Det siste styremøte for i år ble holdt onsdag 27.11.2013. På dette møtet ble det i stor grad diskutert permitteringssituasjonen ved bedriften. De som er tatt ut i permitteringer har nå påbegynt sin permitteringsperiode. NAVs sine ordninger avkorter dagpengene for permitterte i deler av desember måned, som et virkemiddel mot bedrifters spekulering med permitteringer i juleperioden. WF forsøkte å få utsatt permitteringene slik at de permitterte ikke skulle rammes ufordelaktig mer enn nødvendig, men uten hell. Våre tanker går til de som har blitt permittert.

Den årlige julelunsjen for styremedlemmene og tillitsmennene avholdes snart. Det er litt problemer med avklaring av bruken av kantina. Vi kommer tilbake til eksakt dato.

I forbindelse med årsmøtet i 2014, hadde det kommet inn et forslag til WF om å legge dette til Løa på Vigeland Hovedgård, og å arrangere det på en lørdag som en større tilstelning. Dette var styret veldig positive til.Styre- og tillitsmannsmøte 31.10.13(11.11.2013)

Torsdag 31.10.2013 var det styre- og tillitsmannsmøte i WF. På møtet ble styret og tillitsmennene informert om kommende permitteringer. Forhandlingsutvalget i WF har hatt to møter med ledelsen for å komme til en enighet om en ramme rundt permitteringene. På møtet var saken fremdeles uklar, så vi kan ikke fortelle i detalj om dette. Dette også av hensyn til det pågående arbeidet. Men mye informasjon har allerede lekket ut til de ansatte. Mange har likevel sikkert mange ting de lurer på.

Bedriften skal ha et informasjonsmøte i morgen, tirsdag 12.11.13. Da er det bare å møte opp og stille spørsmål.Siste nytt om CO2-kompensasjon/ næringskoder(20.10.2013)

Vi har fått et brev fra Miljøverndepartementet, datert den 18.10.2013, som virker veldig lovende angående vår bedrifts problematikk med næringskoder og rett til CO2-kompensasjon. Det er spesielt lovende det som blir skrevet om SSB.

Brevet kan leses her.WF på Facebook(29.09.2013)

I vårt forsøk på å forbedre vår kontakt med våre medlemmer, og bedre strømmen av informasjon, lanserer vi nå WFFacebook. Her vil vi prøve og holde dere så oppdatert som mulig, side om side med vår hjemmeside. Her vil det også være en bedre mulighet for interaksjon fra medlemmene (i alle fall de som benytter denne tjenesten), og kanskje inspirere til mer deltakelse, diskusjon og meningsutveksling. Men husk: alt bør tåle offentlighetens lys.
Besøk vår Facebook-side ved å trykke på Facebook-ikonet eller her.Påmelding foreningshytter(26.09.2013)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 10), påskeferien (uke 16-17) eller sommerferien (uke 26-32) i 2014, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i kontrollrommet i fabrikken.

Vi trekker på alt fredag 06.12.2013.Resultat avstemming - lønnsforhandlinger 2013(25.09.2013)

I dag, onsdag 25.09.2013, ble det avholdt to medlemsmøter i WF der hovedsaken var avstemming over bedriftens tilbud i årets lønnsforhandlinger. Resultatet ble:

Nei - 14 stemmer.

Ja - 26 stemmer.

Blank - 1 stemme.

Det ble totalt avgitt 41 stemmer. Antall stemmeberettigede var 106.
Da har medlemmene i vår fagforening godtatt bedriftens tilbud.

Vi takker alle som møtte opp og avga sin stemme.Innkalling til medlemsmøte(15.09.2013)

Onsdag den 25.09.2013 vil vi holde to møter, kl. 13.00 og 14.05 i verkstedets spisesal, med forbehold om at oppussingen av spisesalen blir ferdig. Hvis ikke må møtene eventuelt flyttes til spisesalen i sagavdelingen.

Saksliste:

  • Info fra Fellesforbundets bransjekonferanse.
    (Treforedlingskonferanse i Oslo uke 38).
  • Info fra årets lønnsforhandlinger.
  • Avstemming over tilbud fra de lokale forhandlingene.
  • Eventuelt.Bilder fra bedriftsbesøket(09.09.2013)

Her er en serie bilder tatt under bedriftsbesøket torsdag 05.09.2013.


Bedriftsbesøk 05.09.2013(09.09.2013)

Det er i ferd med å utvikle seg til en tradisjon, at vi hvert valgår får besøk av politikere og representanter fra LO og Fellesforbundet. Bedriftsbesøket ble arrangert torsdag 05.09.2013, og representanter fra bedriftens ledelse, styret og fagforeningene var til stede. (Les mer).
Styremøte 21.08.2013(25.08.2013)

Onsdag 21.08.2013 var det styremøte i WF, det første etter sommerferien. Det ble rapportert fra virksomhetsrevisjonen som ble utført i mai i år. I møtet ble det en spesiell fokus på de pålegg og anbefalinger som kommer fram i rapporten. (Du kan lese hele rapporten her).

Videre ble det informert om bedriftsbesøket 05.09.2013, hvor vi får besøk av representanter fra LO, AP, og Distriktskontoret i Fellesforbundet. (Vi legger ut bilder og et kort referat fra besøket).
Til slutt ble det diskutert mye om årets lønnsforhandlinger. I det første forhandlingsmøtet etter ferien ble det ikke gjort noen justeringer i tilbudet fra bedriften. Neste møte er utsatt etter halvårsregnskapet foreligger i slutten av august.Info fra lokale lønnsforhandlinger(29.06.2013)

Med bakgrunn i nedgang i byggevaremarkedet, svake salgstall hittil i år, samt litt usikre framtidsutsikter, har bedriften i årets lønnsforhandlinger signalisert at de ønsker en moderasjonslinje i årets oppgjør.
Forhandlingsutvalget i WF har forståelse for situasjonen, og har i løpet av 5 forhandlingsmøter (som hittil er gjennomført) moderert de opprinnelige kravene fra tillitsmannsmøtet den 25. april.
Bedriften har på sin side tidligere ytret ønske om å fjerne alle rengjøringsakkorder, mot et flatt kronetillegg. Dette har partene i dagens forhandlingsmøte (27/6) blitt enige om å ikke gjennomføre i årets lønnsoppgjør. Likevel er det fortsatt avstand mellom partene.

WF har betinget en eventuell ekstraordinær moderasjon, med et flatt kronetillegg, gjellende for alle grupper ved Huntonit.

Kompleksiteten i forhandlingene tilsier at vi ikke kommer i mål med de lokale forhandlinger før ferien, men partene er enige om å gjenoppta forhandlingene i august.
Forhandlingsutvalget vil etter ferien komme tilbake med oppslag ang. medlemsmøte/ avstemning over et forhandlingsresultat. I mellomtiden ber vi våre medlemmer om å vise tålmodighet.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!Styremøte 28.05.2013(01.06.2013)

Tirsdag 28.05.2013 var det tid for et nytt styremøte i WF. Som alle vet så er vi midt i lønnsforhandlingene med bedriften for tiden, derfor ble styret informert av forhandlingsutvalget om fremgangen i forhandlingene. Det har til nå vært to møter.
En annen viktig sak var utvelgelse av kanditater til bedriftsstyrevalg. WF fremmer tre kandidater til vervet: Kai Rune Mitander (som stiller til gjenvalg), samt Torbjørn Østebø og Tom Arne Stallemo. Den som får flest stemmer går inn som styremedlem, mens de to andre går inn som varamedlemmer.

Det er nå byttet bremseklosser på den lille hengeren, og en sikkerhetsvaier vil ganske snart bli montert. Vi takker Kai Rune Mitander og Bjørn Ivar Aas for arbeidet. Torbjørn Østebø har påtatt seg det videre ansvaret med hengerne. De som oppdager feil eller mangler på hengerne må snakke med ham. Han vil også, sammen med Kai Rune, ta videre arbeidet med å få tak over hengerne, et arbeid som så vidt ble påbegynt av tidligere nestleder Jan Erik Johnsen.

Til slutt ble det også informert om CO2-saken. Landbruksdepartementet ønsker å inkludere flere bedrifter i dette programmet. Vi får håpe at dette vil hjelpe vår sak, for saken treneres av Miljøverndepartementet som ennå ikke har svart på våre henvendelser.
(Dere kan også lese leder Edvart Høyåsens innlegg Treforedlingsindustrien i et globalt perspektiv).SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter