Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Styremøte 26.06.14(11.07.2014)

I det siste styremøte før ferien ble det kort informert om de sentrale lønnsforhandlingene som ble avholdt 24.06.2014 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i våre lokaler i Vennesla. En protokoll på forhandlingene kan ses ved å trykke her.
Uravstemning vil avholdes onsdag 27.08.2014. (En liten oppsummering av de lokale forhandlingene kan ses i neste innlegg).

Ellers på møtet ble det informert om forhandlingene rundt virksomhetsoverdragelsen av renholdet til ISS. Foreningen er sterkt i mot dette. Bedriften har ikke tatt en endelig avgjørelse.

Ellers kan det nevnes at ved inngangen av ferien hadde vi ennå ikke fått en rapport fra takstmannen som har vurdert skadene på Fjellsol. Dette er meget kritikkverdig, men Rune Bjønnum i Hyttekomiteen jobber med saken. Tvi tvi!Ny vurdering(23.06.2014)

Etter to avslag har Miljødirektoratet nå snudd, og sier at tremassen til Huntonit (og Hunton) er innenfor koden som gir rett til CO2-kompensasjon. Vedlegget kan leses her.
Tidligere i sommer ble det sendt en masseprøve til vurdering for å sjekke om vår masse kunne sammenliknes med den til papirproduksjon. Hunton hadde allerede fått godkjent sin masse, og siden vår masse er identisk med deres så var dette mer en formalitet. Det er på bakgrunn av disse prøvene at direktoratet nå har snudd i sin vurdering. Svaret på vår prøve, fra Papir- og fiberinstituttet, kan leses her.
At vår masse og våre produksjonsprossesser er så og si identiske med produksjonen av papp og papir fremgår klart av denne sammenlikningen fra Norsk Industri.

Det er ikke foretatt en endring av koden for bedriften, så vi er ikke helt i mål ennå, men vi håper at dette vil bety at hele produksjonen ved bedriften vår snart blir godkjent for CO2-kompensasjon. Vi avventer en endelig uttalelse fra Klima- og miljøverndepartementet.Innlegg i Vennesla Tidende(07.06.2014)

For de av dere som ikke fikk lest klubbleder Edvart Høyåsens innlegg i papirutgaven av Vennesla Tidende i går, fredag 06.06.2014, så legger vi det ut på vår nettside.

Innlegget kan leses her.Bilder fra dugnad på Fuglevik(15.05.2014)

Helga 09-11.05.2014 var det dugnad på Fuglevik. Bordene i plattingen rundt hytta ble byttet. De gamle bordene ble revet i løpet av fredagskvelden og på lørdag ble nye bord skrudd på plass. En fin gjeng gjorde en kjempeinnsats. Vi vil rette en stor takk til alle som deltok på dugnaden:

Rune Bjønnum, Frank Kjevik, Nils Petter Handeland, Bjørn Nystøl og René Grapendaal.
Tusen takk alle sammen!

(Andreas Kløvfjell har tatt noen bilder som kan ses ved å trykke på bilder i trestokkmenyen, eller direkte på bildet over).Styre- og tillitsmannsmøte 07.05.14(14.05.2014)

Første sak på dette møtet var informasjon om bedriftledelsens ønske om å outsource renholdsarbeidet til ISS. Det lave tilbudet som foreligger fra ISS har fått forhandlingsutvalget i WF til å reagere, i tillegg ønsker vi å ivareta den kompetansen som allerede finnes blant våre egne renholdere på bedriften. Forhandlingsutvalget er midt i en møteserie med ledelsen om dette, så vi får se hvordan dette ender.

Nå som det nærmer seg tid for nye lønnsforhandlinger, så var hovedsaken på dette møtet utforming av årets lønnskrav. Kravet blir oversendt til bedriften om kort tid. I slutten av mai vil også forhandlingene på Wallboardoverenskomsten finne sted, denne gang hos oss. Representanter fra Fellesforbundet og Norsk Industri kommer til Vennesla for å være med i forhandlingene. Uravstemming over resultatet vil trolig finne sted primo juni.

I tillegg til disse sakene ble det kort informert om CO2-saken. Klubbleder Edvart Høyåsen, seniorrådgiver Henning C. Nielsen og fabrikkdirektør Knut Nilsen reiser til Oslo 14.05.2014 i møte med politikere på Stortinget.

Det kan også kort nevnes at rapporten fra takstmannen i forbindelse med skadene på Fjellsol, ikke foreligger enda.Nytt om CO2-saken(03.05.2014)

Etter at vi fikk avslag på vår klage til Miljødirektoratet har bedriften nå sendt en invitasjon til alle Stortingspolitikere fra Vest-Agder sammen med et politisk innspill.
En klage på det siste avslaget fra Miljødirektoratet har også blitt sendt til Klima- og miljødepartementet.
Den kan leses her.Avslag på klage til Miljødirektoratet(13.04.2014)

Den 04.04.2014 fikk vi avslag på klagen vi sendte til Miljødirektoratet den 15.01.2014.
Avslaget kan leses her.

Etter dette siste avslaget vil nå saken bli tatt inn for Miljøverndepartementet, men først vil de berørte bedrifter gå i møte med Norsk Industri og Fellesforbundet i Oslo, den 24.04.2014.Styre- og tillitsmannsmøte 09.04.14(13.04.2014)

Etter de siste tiders mange møter med ledelsen, så var det på tide med et styre- og tillitsmannsmøte for å få ut litt informasjon til medlemmene. Resultatet etter forhandlingene rundt nye permitteringer ble tre personer (to årsverk) som går ut i frivillig permittering. WF er fornøyd med dette resultatet. Som vel alle vet så blir driftstiden atter en gang utvidet i videreforedlingen, og ledelsen innså at nye permitteringer i den grad de først hadde forestilt seg, ikke er forsvarlig i den forbindelse.
Et annet spørsmål om driftstid ble diskutert rundt ferdigvarelageret, hvor ledelsen har fremmet et forslag om betalte lunsjpauser for å avvikle lasting/ lossing i pausene, for således å få en bedre flyt i arbeidet. Det ble også snakket om evt. avspaseringer tilknyttet dette. Styret og tillitsmennene var litt delt i synet på denne saken.
Ellers fra møtet ble det lagt frem forslag til ansattes representanter til Huntonit- og Byggmastyret, og snakket litt om Fjellsol - vi har fått noen til å vurdere skadene. Det ble også informert om status i CO2-saken, og saken blir nå løftet opp til departementsnivå etter enda et avslag fra Miljødirektoratet (se neste sak).

Til slutt kan det nevnes at resultatet fra det sentrale lønnsoppgjøret ble på 0,75 kroner. WF kaller inn til møte senere i april for å diskutere vårt lokale krav.Bilder fra årsmøte 2014(17.03.2014)

Her er en serie bilder fra årsmøtet i 2014, og en liten oppsummering av kvelden.


Over 500 treff(14.03.2014)

Takker for at så mange følger oss på nettet, og håper dere hjelper oss til å nå de neste femhundre, også.
Og husk: Vi er også på Facebook.Fjellsol(14.03.2014)

For en uke siden fikk vi beskjed av ett av våre medlemmer at Fjellsol (foreningens hytte på Hovden) var skadet. Ingen visste helt hvor stort omfanget var. Den første meldingen ble avdramatisert noe, men som alle kan se av bildet (tatt av Tor Erling Frigstad) så er det en ganske betydelig skade. Pipemuren har en 4-7 cm. bred glipe, og taket har seget. Det skal også være brist på innerrøret. I kontakt med Sparebank 1 Forsikring i dag, fredag 14.04.14, fikk vi beskjed om at vi må få en fagkyndig person til å evaluere skaden og gi en konkluderende årsak til hva som har skjedd. Vi tar det videre derfra, og holder dere informert.

Inntil videre er hytta stengt.Styremøte 12.03.14(14.03.2014)

Det siste styremøtet i WF før årsmøtet var et langt møte med mange saker på lista.

Rundt den 21-22.05.14 vil forhandlingene på Wallboardoverenskomsten starte. Av andre avtaler er endelig lønnsavtalen oppdatert, og den gamle avtalen om arbeidstøy, og spesielt da bruken av merketøy (Wenaas), vil reforhandles. Styret er positive til at man ikke binder seg til ett merke arbeidstøy. Vi vil prøve å få med punktet som gjelder t-skjorter i denne avtalen.

I i-bjelkeavdelingen har det i den siste tiden blitt holdt mange møter om bestemmelser rundt skifttillegg og rengjøringsakkorder, og en delvis enighet er oppnådd, men ingen underskrevet avtale foreligger ennå. I denne saken føler vel arbeiderne at de har gitt mer enn de har fått.
En annen sak som kom på bordet var direktør Knut Nilsens ønske om å utlyse en reserveteamlederstilling på ferdigvarelageret. Styret i WF har mange innsigelser mot dette.

Som mange sikkert har fått med seg så har vi fått en skade på hytta på Hovden. Dette ble også diskutert (se egen sak). Til slutt ble budsjettet for årsmøtet godkjent av styret.

Og helt til slutt: Når det gjelder CO2-saken, så sparer vi på kruttet!Program årsmøte(10.02.2014)

Programmet for årsmøtet er nå klart. Det er hengt opp oppslag rundt på bedriften, og påmeldingslister er lagt ut. Vi håper så mange som mulig kommer på årets møte, og at vi får en fin kveld sammen. (Programmet kan ses ved å trykke på bildet). Vel møtt til alle!
Styremøte 29.01.14(31.01.2014)

Vi var syv stykker på det siste styremøtet, men det var et godt møte, likevel. Det ble informert om besøket vi hadde av sekretær Odd-Asle Abildsnes (post datert 21.01.2014), snakket litt om dagpengesituasjonen for permitterte arbeidere i Norge. Lovverket har vært for stramt. Både LO og NHO har vært i møte med Arbeidsminister Robert Eriksson. (Den saken kan leses her).

Av lokale saker ble problemene i i-bjelkeavdelingen angående skifttillegget og rengjøringsakkorden diskutert. Det er avtalt et møte med ledelsen til neste uke for om mulig å komme til enighet rundt disse spørsmålene. Kryss fingrene, folkens!

Videre ble det planlagt mer rundt årsmøtet. Det vil som tidligere nevnt avholdes på Løa. Datoen er bestemt til lørdag 15.03.2014. Vi innbyr til en større tilstelning med levende musikk, god mat, god drikke og gode saker. Det vil også være åpent for medlemmene å ta med seg en ledsager. Vi kommer med nærmere informasjon.Klage til Miljødirektoratet(21.01.2014)

Den 15.01.2014 ble det sendt en klage i brevsform til Miljødirektoratet på deres CO2-kompensasjonsavslag.

Klagen kan leses
her.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter