Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Påmelding foreningshytter(21.11.2014)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 9), påskeferien (uke 13-14) eller sommerferien (uke 26-33) i 2015, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i kontrollrommet i fabrikken.

Vi trekker på alt fredag 12.12.2014.Rapport oppussing Fjellsol (m/ bilder)(13.10.2014)

Som alle vet så har vi siden tidlig i vår vært nødt til å holde Fjellsol stengt pga. skader. Vi har engasjert en lokal snekker på Hovden til å fikse skadene, og sette hytta i stand til videre bruk i årene som kommer. Den har forfalt i mange år.
(Les mer).Resultat avstemming nr. 2(12.10.2014)

Resultatet av avstemningen ble:

Ja - 50 stemmer, Nei - 11 stemmer.

Det ble totalt avgitt 61 stemmer.
Lønnstilbudet fra bedriften ble godtatt av medlemmene.Ny administrerende direktør(06.10.2014)

WF vil gratulere Roy Kenneth Grundetjern med tildelingen av stillingen som administrerende direktør. Vi ønsker ham velkommen og håper og tror at vi skal få et godt samarbeid.
Samtidig vil vi takke avgående direktør, Torfinn Knutsen, for tiden sammen.

Ny avstemming lønn(06.10.2014)

I dag, mandag 06.10.2014, ble Forhandlingsutvalget kalt inn til et nytt møte med ledelsen på bakgrunn av avstemningsresultatet sist uke, hvor medlemmene forkastet lønnstilbudet fra bedriften. For å gjøre et nytt forsøk på å få det lokale oppgjøret i havn, er tilbudet nå øket. Detaljene i tilbudet kan ses på oppslagene som er sendt ut.
I forbindelse med det nye tilbudet, så tar vi en ny avstemming i

kantina, fredag 10.10.2014 kl. 13:30 - 14:30.Medlemsmøte/ avstemming lønn 01.10.14(06.10.2014)

Endelig hadde vi et lønnstilbud fra bedriften vi følte at vi kunne ta ut til avstemming blant våre medlemmer. Det ble avholdt to møter hvor det ble gitt informasjon om lønnsforhandlingene, og i slutten av vært møte ble det stemt over tilbudet.
Resultatet av avstemningen ble:

Ja - 18 stemmer, Nei - 38 stemmer.

Det ble totalt avgitt 56 stemmer.
Lønnstilbudet fra bedriften ble således forkastet av medlemmene.Gladmelding i CO2-saken(19.09.2014)

Etter lang kamp har vi endelig mottatt et brev fra Klima- og miljødepartementet om at bedriften vår har rett til CO2-kompensasjon. Saken sendes nå over til Miljødirektoratet for sluttbehandling og utregning av kompensasjonsbeløp.

Dette har vi kjempet for lenge, og vi i WF vil rette en stor takk til hovedpersonene som har jobbet med dette; Edvart Høyåsen, Henning C. Nielsen og Halvor Stavdal. Ellers går det ut en takk til alle som har vært involvert.

Brevet fra departementet kan leses her.Medlemsmøte 10.09.14(19.09.2014)

Det ble avholdt to møter. Første møte kl. 13:00, og andre møte kl. 14:00. I begge møter var det til sammen 23 medlemmer.
I forbindelse med skaden som var oppstått på hytta på Hovden, var det nå nødvendig med en reparasjon. Medlemsmøtet besluttet enstemmig å bevilge inntil kr 200.000,- fra investeringskontoen til reparasjon av Fjellsol.
May-Brith Jakobsen er nå overført til ISS, og kan derfor ikke fortsette som leder av hyttekomiteen. Medlemsmøtet besluttet enstemmig å konstituere Rune Bjønnum som ny leder fram til årsmøtet. Han får da 3000,- kr. (ett års honorar) for jobben. Jan Erik Johnsen går inn i hyttestyret etter May-Brith. Det ble enstemmig vedtatt. May-Brith må gå over i Arbeidsmannsforbundet etter overgangen til ISS, men hun vil fortsatt jobbe ved Huntonit, og som takk for mye nedlagt arbeid ved hyttene vil hun fortsatt kunne leie hyttene på lik linje med medlemmer i WF. Dette ble også enstemmig vedtatt.

I tillegg til saken om reparasjon av Fjellsol ble det gitt generell informasjon om gjennomføringen av årets sentrale forhandlinger, og status i de lokale forhandlinger som ennå ikke er ferdig. Bedriften har også varslet forhandlinger rundt bemanning, men de er ikke kommet i gang.

Under eventuelt tok Tor Helge Lund opp viktigheten av forutsigbarhet i driftstid/ arbeidstid, han mente kjøreplanene på hovedlinjene måtte følges minimum et halvt år.Fornybar skogindustri(01.09.2014)

Bruk av tre i bygninger er "månelanding" i praksis hevder Jørn T. Brunsell, som er administrerende direktør i Norsk Treteknisk Institutt. Gjennom fotosyntesen fanges og lagres CO2 som karbon i trevirket. I en kubikkmeter tre er det bundet ca. 0,7 tonn CO2. Siden vi i Norge i dag bruker omlag 3 millioner kubikkmeter trelast per år til bygningsformål, betyr det at vi årlig lagrer ca. 2,1 millioner tonn CO2 i norske bygninger. Dette tilsvarer ca. 25 % av de totale CO2-utslippene fra veitrafikken i Norge. (Les mer).Bilder fra dugnad på Fjellsol(31.08.2014)

Helga 22-24.08.2014 var en dugnadsgjeng på Fjellsol for å rive peismuren/ pipa og verandaen, for å klargjøre hytta for videre reparasjoner. Vi håper å ha hytta klar igjen til vintersesongen. De som var med på dugnaden var: Bjørn Nystøl, Jan Erik Johnsen, Egil Holberg, Rune Bjønnum og Jan Otto Aurebekk.

En stor takk til alle som var med!Innkalling til medlemsmøte(29.08.2014)

Vi avholder et ekstraordinært medlemsmøte 10.09.2014 i kantina kl. 1300 og 1400 (vi tar møtet i to puljer). Vi gjennomgår status på Fjellsol. Det trengs en god del penger for å fikse opp hytta etter årene med forfall, og siste vinters harde medfart. Vi tar en avstemming på dette.
Vi vil også komme med eventuell informasjon om de lokale lønnsforhandlingene og bemanningssituasjonen.Resultat uravstemming(29.08.2014)

26.08.2014 ble det avholdt en uravstemming over det sentrale lønnstillegget og Wallboardoverenskomsten.
Resultatet ble:

Ja - 52 stemmer, Nei - 12 stemmer, Blank - 0 stemmer, Forkastet - 0 stemmer.

Det ble totalt avgitt 64 stemmer. Antall stemmeberettigede var 97. Det gir en oppmøteprosent på ca. 65%.
Vi takker alle som møtte opp og avga sin stemme.Styremøte 21.08.14(26.08.2014)

Vi var ikke så mange på det første styremøte etter ferien. Det er mye å gjøre for folk rundt omkring. Det ble snakket om uravstemmingen (som er i dag, tirsdag 26.08.2014) og litt om de lokale forhandlingene. Vi håper å komme igang så fort som mulig. Som dere alle vet så har forhandlingene vært utfordrende til nå og det er for tiden også en bemanningssak oppe i Bedriftsutvalget, men vi skal kjempe hardt for både lønna og de ansattes arbeidsplass.

En annen kjent sak er situasjonen på Fjellsol. Det er en fin fremgang i arbeidet med å reparere hytta og vi håper å kunne ha den klar til vintersesongen. En dugnadsgjeng har vært oppe i helga for å rive pipa og verandaen, og klargjort hytta for utskifting av grunnpillarer. Bilder av arbeidet kan ses på Facebook, men vi skal også legge ut bildene her. Takk til Jan Erik Johnsen for bildene.

I dagens utgave av Vennesla Tidende kan dere lese en artikkel om bemanningssituasjonen ved Huntonit.Uravstemming(23.08.2014)

Tirsdag 26. august kl. 13.30 - 14.30 i kantina. (ikke 27. som det står i folderen).

Nattskiftet vil få anledning til å avgi stemmer mandag 25. august i kontrollrom fabrikk kl. 21.30 - 22.00, og spisesal sagavdeling kl. 22.00 - 22.30.

Det stemmes over det anbefalte forhandlingsresultatet på Wallboardoverenskomsten, som er fremhandlet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Informasjonsmateriell er sendt ut via de tillitsvalgte. Merk dere at overenskomsten i praksis fungerer som en minstelønnsoverenskomst, derfor er de fleste satser lavere enn i den lokale lønnsavtalen.

Kan du ikke avgi din stemme på noen av de gitte tidspunktene kan du også avgi en forhåndsstemme på fagforeningskontoret, eller i en lukket konvolutt med navnet ditt på til en tillitsvalgt. Alle medlemmer plikter å avgi stemme!Info fra lokale lønnsforhandlinger(11.07.2014)

Vi har hatt noen møter lokalt, men det er lite fremdrift i forhandlingene. Den trege fremdriften i kombinasjon med sene sentrale forhandlinger (som ikke var gjennomført ved det siste lokale møtet), har gjort at begge parter, både forening og ledelse, har besluttet å utsette de videre forhandlingene til etter ferien. Kanskje litt sol og varme, og en kald pils i skjærgården, kan sette representantene i bedriftens forhandlingsutvalg i et mer gavmildt hjørne etter ferien.
Eller...?

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter