Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Styre- og tillitsmannsmøte 27.04.16(15.05.2016)

Tid for oppstart av lønnsforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Første møte med ledelsen er 24.05.2016. Styret og tillitsmennene i WF har i den forbindelse hatt et møte for å diskutere seg frem til et felles lønnskrav for våre medlemmer. Møtet ble ledet av Edvart Høyåsen. Møtet kom frem til et felles krav som vi i foreningen mener er et moderat krav. Kravet vil bli fremlagt for ledelsen i forkant av det første forhandlingsmøte. (Kravet blir ikke offentliggjort på vår nettside, eller på Facebook, da det er en intern sak mellom de ansatte og ledelsen).
Forhandlingsutvalget består av Trond Stray, Kai Rune Mitander, Øyvind Olsen og Terje Iversen.

Det ble også valgt styrerepresentanter for innvelgelse i Huntonitstyret og Byggmastyret. Valget på styrerepresentanter er 18.05.2016. NB! Viktig at alle kommer for å gi sin stemme.

Til slutt, under eventuelt, ble det informert om streiken i hotellbransjen, og om saken rundt sosial dumping (se forrige innlegg) for de som ikke var tilstede på Årsmøtet.Sosial dumping(03.04.2016)

Årsmøtet fattet et offentlig skriv angående sosial dumping med utgangspunkt i saken rundt Smart Board Production AS i Østfold. Saken har vært å lese på vår nettside. Uttalelsen kom som et årsmøteforslag fra tidligere leder Edvart Høyåsen. Skrivet kan leses her.Styremøte 01.04.16(03.04.2016)

Den nye veien som har vært under utredning ved hytta vår Fjellsol på Hovden har nå fått gjennomslag av 19 av 21 hytteeiere på feltet. Vi hadde håpet at veien ble lagt lengre vekk fra hytta vår, men traseen som er valgt blir liggende ca. 10 meter fra den. En tegning av veien kan ses her. (Fjellsol er hytte nr. 31).
Vi diskuterte fordeler og ulemper, og kom frem til en innstilling om at vi blir med på prosjektet. Det vil innebære bruk av vei og tilgang på to parkeringsplasser. For vår del vil prosjektet koste ca. 32 000 kroner. Veien blir i første omgang ikke asfaltert.

Det ble også besluttet å kjøpe et ekstra kombiskap til Fjellsol, da det som er der i dag er veldig lite. Det nye skapet blir stående i boden. I uke 19 er det planlagt en dugnad på hytta, og dersom noen har lyst til å være med, så kan de skrive seg på ei liste som vil bli lagt ut, eller de kan snakke med hytteleder Rune Bjønnum. Så håper vi at mange vil sette pris på at vi også har besluttet å få innlagt bredbånd på Hovden. Men i den forbindelse ble det bestemt å øke leia til 250 kroner pr. døgn for begge hyttene, med virkning fra 1. september.

Helt til slutt kan det nevnes at Fuglevik vil åpnes i uke 15, samt at vi går til innkjøp av en kodeboks til nøklene til hytta.Bilder fra årsmøte 2016(19.03.2016)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat. (Klikk på John Jeppestøl for å se bildene).
Vi vil også ønske våre medlemmer en velfortjent påskeferie.

Styremøte 02.03.16(19.03.2016)

Den siste tiden har vært veldig hektisk, og nettsiden har derfor ikke blitt oppdatert så raskt som man kunne ønske. Vi hadde et styremøte i forkant av årsmøtet hvor årsmøteagendaen ble gjennomgått. Styret la frem forslag til dirigent og referent. Innkomne saker ble også gjennomgått, deriblant en uttalelse til årsmøtet om sosial dumping (se sak forrige styremøte om Smart Board Production AS). Det var 18 påmeldte til årsmøtet.Program årsmøte(24.02.2016)

Årsmøtet avholdes i bedriftens kantine. Programmet for årsmøtet er nå klart. Det er hengt opp oppslag rundt på bedriften, og påmeldingslister er lagt ut. Vi håper så mange som mulig møter opp. (Programmet kan du se ved å klikke på Kai Rune Mitander). Vel møtt til alle!
Styremøte 20.01.16(26.01.2016)

Det første styremøtet med ny leder ved roret. Første sak på lista var årsmøtet. Som i fjor, vil årsmøtet bli avholdt i bedriftens kantine. Tid for møtet er satt til 9. mars kl. 1700. Som vanlig blir det full middag m/ dessert, kaffe og kaker og utlodning av gevinster; gavekort fra Pizzabakeren og Kjøp i Vennesla. Vi holder dere videre informert om møtet.

Fellesforbundet har søkt om økonomisk støtte til sitt ungdomsarbeid i Agder-fylkene og Rogaland. Samtlige avdelinger har blitt spurt om de er villige til å støtte dette arbeidet. For vår avdeling innebærer søknaden et engangsbeløp på ca. 6000,- kroner. Styret besluttet å gi sitt tilsagn til denne søknaden.

Til sist informerte Edvart Høyåsen om Smart Board Production AS i Østfold, som er en direkte konkurrent til vår bedrift, og som har drevet med sosial dumping ved å kraftig underbetale sine polske ansatte. Se denne lenken for en innførelse i saken.Ny fagforeningsleder(19.01.2016)

WF vil ønske Trond Stray velkommen som fagforeningsleder. Han overtar etter Edvart Høyåsen, som før jul ønsket å trekke seg som leder. Trond er i gang med opplæringen sammen med avtroppende leder. Vi gjør medlemmene oppmerksom på at den nye lederen vil ha fast kontortid fra onsdag til fredag, og IKKE mandag til onsdag som det har vært under forrige leder.
Styret i WF ønsker Trond til lykke med vervet.

Samtidig vil vi takke Edvart Høyåsen for den fabelaktige jobben han har gjort den tiden han har innehatt vervet som leder.2 0 1 5God Jul og Godt Nytt År!(23.12.2015)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for årets innsats. Dykken æ goae!Bilder fra julemøte 2015(23.12.2015)

Her er noen bilder fra foreningens juleavslutning onsdag 09.12.2015.


Styre- og tillitsmannsmøte 18.11.15(19.11.2015)

Den nye lønnsavtalen ble raskt gjennomgått. Driftstiden for videreforedlingen har i de senere tider vært under stadig endring, og er av den grunn ikke helt korrekt nedskrevet i avtalene, men støtter seg på driftstiden for fabrikkproduksjonen.

Etter denne raske gjennomgangen ble møtet stort sett viet valget av ny leder. Som alle vet så ønsker nåværende leder, Edvart Høyåsen, å trekke seg fra sitt verv. Valgkomiteen har funnet en kandidat, og Trond Harald Stray ønsker å overta. Forhandlingsutvalget vil umiddelbart gå i møte med ledelsen og fremforhandle en avtale for Trond Harald. Håper å ha en ny fagforeningsleder på plass ganske snart. Inntil avtalen er på plass, har ikke Trond Harald offisielt inntredd i vervet. Han vil sitte som konstituert leder frem til neste årsmøte, og det vil da igjen bli foretatt et nytt valg. Vi i styret er veldig takknemlige for hans interesse.

Siste sak ble planleggingen av årets juleavslutning. Den vil vi prøve å få til onsdag den 09.12.2015 kl. 13.00.Påmelding foreningshytter(12.11.2015)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 8), påskeferien (uke 12) eller sommerferien (uke 26-33) i 2016, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i bedriftens lokaler.

Vi trekker på alt fredag 18.12.2015.Nøsted Bruk og historien om Wallboardfabrikkene(28.10.2015)

Vi vil gjerne dele historien om Nøsted Bruk i Drammen, som også forteller litt om Wallboardfabrikkene i Norge, hvor også vår bedrift figurerer. Artikkelen kan leses ved å gå til
denne nettsiden
.

(Du kan se en forstørret utgave av bildet ved å klikke på det. Bildet er av to arbeidere på finpussemaskinen på Nøsted).Styremøte 21.10.15(28.10.2015)

På dette styremøtet var det i all hovedsak fagforeningslederens ønske om å trekke seg fra sitt verv som ble drøftet. Grunnen til hans ønske om å trekke seg har sine røtter i manglende dialog med ledelsen. Det er med et tungt hjerte at styret imøtekommer dette ønsket. Valgkomiteen er allerede i gang med å finne en erstatter.Gulvlegging på Fjellsol(28.09.2015)

Stolt av gjengen som har vært på dugnad på Fjellsol og ordnet det slik at vi nå har et fint laminatgulv på hytta. Gulvet ble sponset av Fibo-Trespo via bedriften vår. Det er vi veldig takknemlige for.
De som var med på dugnaden var Rune Bjønnum, Egil Holberg, Bjørn Nystøl, Jan Erik Johnsen og Konrad Olszanowski. En stor takk til dere alle! Konrad disket opp med god mat til de andre, og viste seg som en fremragende kokk. For uten mat og drikke (ahem), så duger helten ikke!

Takk til Jan Erik for bildene. (Se bildene).SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter