Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Bilder fra juleavslutning 2017(24.12.2017)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning onsdag 20.12.2017. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Styremøte 24.11.17(10.12.2017)

Det har vært få styremøter dette året. Bortsett fra lønnsforhandlingene så har fagforeningen hatt en relativt stille høstsesong, men lønnsforhandlingene har vært tøffe nok. Også i år. Men vi kom endelig til enighet med bedriften for en liten stund siden. Lønnstillegget vil også økes med 0,50 kroner etter nyttår. Ett av kravene våre om å øke OTPen lovte bedriften å se på til neste år. På møtet ble det bestemt at vi har en juleavslutning for styret og tillitsmennene i bedriftens kantine onsdag 20.12.2017 kl. 13.00. Vi serverer pizza, brus, kaker og kaffe.

Fagforeningsstyret har mottatt forslag fra ansatte på endring av skiftturnusen for alle som jobber tre-skiftsordning. Det ligger flere forslag ute til en preliminær avstemning. Den skiftplanen som får flest stemmer i første omgang vil da bli stemt over på nytt opp mot eksisterende skiftplan. Fagforeningen håper at vi har alle resultatene fra den preliminære avstemningen inne innen onsdag 13.12.2017, og vi vil da så fort som mulig kalle inn til en endelig avstemning.

Til slutt så kan det nevnes at vi vil pusse opp badet på Fjellsol, men at ingenting er igangsatt av arbeidet enda. Vi ser etter snekker.Avstemming lokale avtaler 29.08.2017(06.09.2017)

Lønnsforhandlingene med ledelsen hvor representanter fra de sentrale forbundene var tilstede førte ikke frem, derfor ble medlemmene i WF innkalt til et infomøte og til avstemming angående de lokale særavtalene og om disse skulle sies opp. Møtet ble avholdt tirsdag 29.08.2017 i kantina. Det ble avgitt 77 stemmer, og disse ble fordelt slik:

Ja - 74 stemmer, Nei - 3 stemmer.

Vi beklager misforståelsene omkring hva avstemningen gjaldt. Flere trodde at det skulle stemmes over årets lønnstillegg, men forhandlingsutvalget anser tilbudet fra ledelsen som altfor dårlig og unødvendig å stemme over. Så det som avstemningen viser er at 74 medlemmer har sagt JA til å si opp de lokale særavtalene. Det ble informert om hva dette innebærer. Resultatet av avstemningen er overlevert til ledelsen med oppsigelse av avtalene med virkning fra den 01.10.2017.

Flere bilder fra møtet kan ses ved å trykke på bildet.Lønnsforhandlingene stopper opp(04.07.2017)

Etter seks møter med ledelsen så har lønnsforhandlingene stoppet opp. Krav og tilbud som går direkte på timetillegg unnlater vi å informere om på vår nettside, da den er offentlig. Informasjonen er sendt ut til de forskjellige avdelingene. Men ett av kravene i år er å øke OTP fra 2 til 3%. Forhandlingsutvalget har i enighet med ledelsen valgt å sende inn en uenighetsprotokoll slik at forbundet kanskje kan hjelpe med å få forhandlingene i mål. På grunn av ferie blir det ikke noe nytt forhandlingsmøte før i august. Vi står på kravene og håper at det til slutt blir resultatet for årets forhandlinger.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER.Styre- og tillitsmannsmøte 27.04.17(30.04.2017)

Våren er her, og som klisjeen sier; det er tid for vårens vakreste eventyr, nemlig lønnsforhandlinger. For å kunne gå i møte med ledelsen så må WF, v/ forhandlingsutvlaget, ha et krav å fremstille for ledelsen. Det gjøres alltid i samarbeid med de tillitsvalgte på hvert av skiftene, basert på hva medlemmene forventer seg, og ønsker. Forhandlingsutvalget, som i år består av Trond Harald Stray (leder), Kai Rune Mitander (nestleder), Øyvind Olsen (sekretær) og Tor Erling Frigstad (medlem), har allerede vært, i skrivende stund, inne til et møte men ikke begynt forhandlingene enda. Møtet dreide seg i hovedsak om ekstra helgekjøring. Det er ikke å legge skjul på at WF hadde håpet å bruke noe av dette som et middel i forhandlingene, men det ser ut som om det får gå sin gang da allerede ekstrakjøringene ligger inne i driftsplanen. Våre medlemmer stiller opp for bedriften, og WF håper at dette kan vise seg i tilbudet som bedriften legger på forhandlingsbordet. Kravet er utformet. Forhandlingene kommer nok til å bli harde, men foreningen vil gjøre alt det den kan for å få til mer effektive forhandlinger i år enn i fjor.

Kryss fingrene, folkens!Bilder fra årsmøte 2017(30.04.2017)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat. (Klikk på Ove Haugås for å se bildene).

Program årsmøte(17.02.2017)

I år blir årsmøtet i WF avholdt på Løa Restaurant (Vigeland Hovedgård) tirsdag 21.03.2017 kl. 1700. Liste til å skrive seg på er lagt ut på steder i bedriften. I år blir det servert reinsdyrstek til middag, og valgfri sjokoladefromasj eller hjemmelaget karamellpudding til dessert, og selvfølgelig kaffe og kaker. I år har vi også flere premier til utlodning enn normalt. Program for møtet kan ses ved å trykke på bildet av Løa Restaurant.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Styremøte 10.02.17(17.02.2017)

Wienerbrødgjengen hadde sitt første styremøte i 2017 på tirsdag 10. februar. På dette møtet ble det planlagt hvor og når vi skal ha årsmøtet. De siste to årene har vi hatt det i kantina på bedriften vår, men i år bestemte vi oss for å returnere til Løa, hvor vi har vært mange ganger før. Det blir koselig å ha det her igjen. Fine lokaler og god mat. Vi snakket også om utleievedtektene til hyttene, noe som synes å være et alltid aktuelt tema. Styremedlem/ studieleder Andreas Kløvfjell hadde en del tanker om dette. Eventuelt andre som har saker de vil ta opp, må legge frem forslag til årsmøtet innen fristen (står skrevet på møteprogrammet [neste post]).2 0 1 6God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2016)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.Bilder fra juleavslutning 2016(24.12.2016)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning torsdag 08.12.2016. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Styret i WF vil takke alle for året som har gått, og for den fine innsatsen som alle har lagt inn. Det har vært et tøft år, spesielt lønnsforhandlingene. Vi kom i mål etterhvert. Neste år blir nok ikke noe annerledes. Vi skal i alle fall til neste år gjøre vårt beste for å få fortgang i forhandlingene. Takk for deres forståelse og tålmodighet.Besøk av Odd Asle og Kristian(15.11.2016)

Ungdommen er en viktig del av organisasjonsarbeidet; de er fremtiden, og de som etterhvert vil ta over vervene i foreningene rundt omkring. Derfor ser Fellesforbundet det som spesielt viktig å gjøre en innsats på dette feltet. Vi i WF har alltid hatt et ungdomslederverv, men det har vært lite aktivitet rundt vervet. Aller helst er det ønskelig å ha en i samme aldersgruppe til å representere ungdommene. I forbindelse med denne satsningen hadde vi besøk av Odd Asle Abildsnes (LO-sekretær i Vest-Agder) og Kristian Dahl (Regional ungdomssekretær). Det ble diskutert om forholdene rundt ungdommer/lærlinger i foreningen/bedriften, og viktigheten av å være organisert.

Det ble naturlig også snakket om lønnsforhandlingene. Alle vet at vi ikke kom til enighet i forhandlingene i år, og har derfor sendt inn en uenighetsprotokoll og bedt sentrale parter å forhandle på våres vegner. Dette møtet er satt til 29.11.2016.

Etter møtet ble besøket tatt med på en behørig omvisningsrunde. (Du kan se flere bilder ved å trykke på bildet over).Uenighetsprotokoll(30.10.2016)

Etter åtte møter gjennom høsten har ikke forhandlingsutvalget og ledelsen ved bedriften klart å komme til enighet i årets lønnsforhandlinger. Spriket mellom tilbud og krav var på to kroner, og ledelsen hadde allerede med sitt siste tilbud gått utover sine rammer. Derfor blir årets forhandlinger avsluttet mellom de lokale partene, og blir anket inn til de sentrale instansene som vil forhandle på vegne av arbeiderne og ledelsen.
Forhandlingsutvalget og styret i WF kan ikke annet enn å beklage overfor sine medlemmer. Vi mener at de fire kriterier (økonomi, produksjon, fremtidsutsikter og konkurranseevne) er såpass gode at årets lønnstillegg burde ha vært mer på linje med prisstigningen. I mange år har vi falt bakpå i denne sammenheng og stadig fått vår kjøpekraft svekket. Derfor takket vi nei til bedriftens siste lønnstilbud. De sentrale forhandlingene skal også foregå med utgangspunkt i de fire kriterier, så det skal bli spennende å se hvordan dette ender.Avstemming lønn 30.09.16(01.10.2016)

Årets lønnsforhandlinger har vært særdeles tøffe. Uten at forhandlingsutvalget i WF var fornøyd med bedriftens tilbud følte vi at det likevel var på tide å ta tilbudet ut til avstemming hos våre medlemmer. Av forskjellige årsaker har forhandlingene drøyd lenge i år; avvikling av ferie og sene sentrale forhandlinger er grunnene til det. Vi ønsker alltid å være ferdig med forhandlingene før fellesferien, og dette er noe vi etterstreber, likevel må vi år etter år se at vi ikke klarer å etterkomme våre egne ønsker. WF ønsker for sin del mer fortgang i forhandlingene. Vi beklager dette til alle våre medlemmer, og andre foreninger som står i kø. Resultatet av avstemningen ble:

Ja - 3 stemmer, Nei - 73 stemmer.

Det ble totalt avgitt 76 stemmer.
Lønnstilbudet fra bedriften ble således forkastet av medlemmene, hvor hele 96% av stemmene var negative. Oppmøteprosenten var på 83,5%. Vi er veldig fornøyde med oppmøtet. Takk alle sammen.

Videre vil vi nå ta kontakt med bedriftsledelsen og høre om de er villige til å justere sitt tilbud. Vi i forhandlingsutvalget har presisert at det må være betydelig bedre enn det som foreligger pr. i dag. Ender vi opp med å ikke bli enige, så vil det uunngåelige skje at de lokale avtalene blir sagt opp og en uenighetsprotokoll vil måtte bli levert inn til de sentrale organer, hvor forhandlingene vil fortsette på våre og bedriftens vegner.Lønnsforhandlingene fortsetter(29.08.2016)

Endelig starter vi opp lønnsforhandlingene igjen etter ferien. Mange av oss har vært ute i ferie, men nå er alle i forhandlingsutvalget tilbake. I mellomtiden har konsernet presentert halvårsrapporten sin, så vi har nye tall å ta med oss i forhandlingene. Som alle kanskje har fått med seg så hadde vi en treg start før ferien, men vi i forhandlingsutvalget velger å være positive. Vi håper at bedriften løsner litt på sekken snart.

Før ferien ble det også avholdt uravstemning på vår overenskomst med følgende resultat:

Ja - 50 stemmer, Nei - 7 stemmer.

Det ble totalt avgitt 57 stemmer. Det gir en fremmøteprosent på 60,6, og er rett over grensen for at valget er gyldig. Medlemmene våre har da stemt i positiv favør til ny Wallboardoverenskomst.

Første forhandlingsmøte er tirsdag 30.08.2016 kl. 13.00.Besøk av Sparebank1 19.05.16(20.05.2016)

Vi hadde besøk av Sparebank1, som vi har våre forsikringer i, både under LO-Favør, og i tillegg våre forsikringer på hyttene. De besøkende var Marius Dale (t.v. på bildet), Bjørg Stangenes Nilsen og Ansgar Aarskog. Møtet varte i omtrent en time, og var av en ganske uformell karakter hvor vi snakket om våre forsikringer og vårt samarbeid med banken, men også litt om bedriften. Våre forsikringer betales delvis av bedriften. De siste par årene har det skjedd mange nye endringer i LO-Favør-konseptet, og alt går an å lese i det siste heftet (som er lagt ut i de forskjellige avdelingene). Nye endringer vil i tillegg komme for medlemmer som er over 34 år.
Etter møtet ble det gjennomført en liten omvisning på bedriften.

(Bilder fra besøket kan ses ved å trykke på bildet).SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter