Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Mandag 07.00 - 15.00
Tirsdag 07.00 - 15.00
Onsdag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Styre- og tillitsmannsmøte 28.05.15(29.05.2015)

Fagforeningsleder Edvart Høyåsen informerte om årets lønnsforhandlinger, som i år har gitt et skuffende resultat. Han ga en oppsummering av de tre møtene som forhandlingsutvalget har hatt med ledelsen. Etter å ikke ha oppnådd noenting som helst, har vi besluttet å ta resultatet av forhandlingene ut til avstemning blant våre medlemmer.
Avstemningen er på mandag 1. juni (se oppslag).

Resultatet for Huntonit, og resten av konsernet, ble presentert. Og det er i lys av dette, og det faktum at vi oppnådde mer i fjorårets lønnsforhandlinger med et mye dårligere utgangspunkt, at de ansatte, og forhandlingsutvalget, finner årets tilbud fra bedriften som urimelig. De ansatte har virkelig gjort en innsats.

Lønnsforhandlingene var hovedtemaet på møtet, men i tillegg ble det informert litt om Fjellsol og forsikringssaken der. Vi får noe tilbake på forsikringen, men vi vet ikke hvor mye. Skadene som er relatert til snømengdene vil bli dekket av forsikringen. Vi håper å få dekket det meste av de direkte og indirekte kostnadene vi har hatt i forbindelse med dette. Vi har også fått sponset nytt laminatgulv til Fjellsol av bedriften. Det sier vi tusen takk for.Styre- og tillitsmannsmøte 22.04.15(01.05.2015)

Hovedsak på dette møtet var utformingen av årets lønnskrav. I samsvar med tillitsmennene kom vi frem til et krav som vi mener vi kan stå inne for. I skrivende stund er kravet levert til ledelsen, og første møte er satt til fredag 8. mai.
I den senere tid har det vært diskusjoner rundt driftstiden, spesielt i videreforedlingen, men foreløpig vil det ikke skje noen endringer her. Hovedlinjene vil derimot starte opp natt til mandag (x 5) i perioden mai - juni.

Kai Rune Mitander står i år på valg i bedriftsstyret, og på møtet ble det foreslått kandidater til valget. Kai Rune og Torbjørn Østebø ble foreslått. Følg med på oppslag når valget står.

Siste sak som ble diskutert var byggeplanene til vei til hyttene på Marnarfeltet (Fjellsol). WF og våre medlemmer har gått i mot byggingen av denne veien, men vi må selvfølgelig bøye oss for flertallet. Flertallet av hytteeierne har sagt JA til vei. Det foreligger tre alternative ruter, og vi har selvfølgelig et ønske om at det velges en løsning som er til minst sjenanse for oss. Vi er heller ikke villige til å dele på byggekostnadene, da vi får lite nytte av veien. Dette har forsåvidt møtt forståelse i velforeningen.1. mai(01.05.2015)

Gratulerer med dagen til alle våre medlemmer.
(Du kan lese om arbeidernes internasjonale kampdag her).

Bilder fra årsmøtet 2015(11.03.2015)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat.

Styremøte 03.03.15(11.03.2015)

Wienerbrødgjengen ble samlet før årsmøtet. Naturlig nok ble årsmøtet diskutert. Det ble gjort enkelte forberedelser, samt at innkomne forslag ble gjennomgått. Styret ga sin innstilling til disse. Enkelte endringer i styrets sammensetning ble diskutert. I tillegg til årsmøtet ble det snakket om Fellesforbundets Landsmøte som er 09. - 14. oktober. Forslag til Landsmøtet må være inne før 01. mai.Program årsmøte(17.02.2015)

Programmet for årsmøtet er nå klart. Det er hengt opp oppslag rundt på bedriften, og påmeldingslister er lagt ut. Vi håper så mange som mulig møter opp. (Programmet kan du se ved å klikke på Kai Rune Mitander). Vel møtt til alle!
Bilder fra streikemarkeringen(13.02.2015)

Her er noen bilder fra streiken/ markeringen som fant sted på torvet i Kristiansand, onsdag 28.01.2015.
Styremøte 19.01.15(23.01.2015)

Første sak på det første styremøtet i 2015 var om streiken/ markeringen som skal finne sted på torvet i Kristiansand 28.01.2015. Det er sendt ut informasjon til de forskjellige avdelingene. Neste sak var om arbeidsmiljøundersøkelsen som vil bli foretatt ganske snart blant de ansatte på bedriften. Vedtaket om å gjennomføre denne undersøkelsen ble gjort i det siste møtet i AMU.

Styret ble også enige om å arrangere årsmøtet i kantina, i stedet for å leie lokaler utenomhus. Dette er en fordel for oss, både økonomisk og praktisk med grei tilgang til våre egne fasiliteter. Foreløpig dato er satt til 04.03.15. Vi satser på å servere full middag.
Til slutt ble det snakket om vårens driftsplan. Informasjon ligger nå ute fra ledelsen. Styret besluttet også å bevilge 3 000 kroner til Aktivitetsdagen IL Vindbjart, noe vi har gjort i mange år.2 0 1 4God Jul og Godt Nytt År!(22.12.2014)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. Vi ses igjen på nyåret!Bilder fra julemøte 2014(09.12.2014)

Vi hadde juleavslutning med styremedlemmer og tillitsmenn i WF onsdag 03.12.2014. I det store og det hele ble tiden viet til å kose seg med snitter, kaker og kaffe.
I forbindelse med en elektrikerjobb på Fjellsol ble det godkjent av medlemmene å overskride oppussingsbudsjettet på 200 000,- hvis nødvendig. Vi venter et tilbud fra en lokal elektriker på Hovden som vil ligge på rundt 25 000,-. Full oversikt over kostnadene i forbindelse med denne oppussingen vil bli presentert på neste årsmøte, men vi havner omtrent på budsjett. Kos dere med bildene.Kurskatalog 2015(09.12.2014)

Vi har nå mottatt kurskatalogen for 2015 fra AOF. Kurskatalogen kan du se ved å trykke her. Hvis du vil melde deg på noen av kursene, så finner du søknadsskjema her.Fjellsol(21.11.2014)

Nå er Fjellsol åpen for utleie igjen. Nesten alt har kommet på plass, som dere kan se av bildene. (Takk til Jan Erik Johnsen for bildene). Taket er reparert, inngangsparti og veranda er satt opp, med unntak av et rekkverk på verandaen. Det utsetter vi til våren 2015. Håper at våre medlemmer får glede av hytta noen år til.
(Se bilder her).Påmelding foreningshytter(21.11.2014)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 9), påskeferien (uke 13-14) eller sommerferien (uke 26-33) i 2015, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i kontrollrommet i fabrikken.

Vi trekker på alt fredag 12.12.2014.Rapport oppussing Fjellsol (m/ bilder)(13.10.2014)

Som alle vet så har vi siden tidlig i vår vært nødt til å holde Fjellsol stengt pga. skader. Vi har engasjert en lokal snekker på Hovden til å fikse skadene, og sette hytta i stand til videre bruk i årene som kommer. Den har forfalt i mange år.
(Les mer).Resultat avstemming nr. 2(12.10.2014)

Resultatet av avstemningen ble:

Ja - 50 stemmer, Nei - 11 stemmer.

Det ble totalt avgitt 61 stemmer.
Lønnstilbudet fra bedriften ble godtatt av medlemmene.SIDE

1 2 3 4 5 6 7


Wallboard Fagforening, Vikeland, 4700 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 99 64 07 11.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter