Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Mandag 07.00 - 15.00
Tirsdag 07.00 - 15.00
Onsdag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Fornybar skogindustri(01.09.2014)

Bruk av tre i bygninger er "månelanding" i praksis hevder Jørn T. Brunsell, som er administrerende direktør i Norsk Treteknisk Institutt. Gjennom fotosyntesen fanges og lagres CO2 som karbon i trevirket. I en kubikkmeter tre er det bundet ca. 0,7 tonn CO2. Siden vi i Norge i dag bruker omlag 3 millioner kubikkmeter trelast per år til bygningsformål, betyr det at vi årlig lagrer ca. 2,1 millioner tonn CO2 i norske bygninger. Dette tilsvarer ca. 25 % av de totale CO2-utslippene fra veitrafikken i Norge. (Les mer).Bilder fra dugnad på Fjellsol(31.08.2014)

Helga 22-24.08.2014 var en dugnadsgjeng på Fjellsol for å rive peismuren/ pipa og verandaen, for å klargjøre hytta for videre reparasjoner. Vi håper å ha hytta klar igjen til vintersesongen. De som var med på dugnaden var: Bjørn Nystøl, Jan Erik Johnsen, Egil Holberg, Rune Bjønnum og Jan Otto Aurebekk.

En stor takk til alle som var med!Innkalling til medlemsmøte(29.08.2011)

Vi avholder et ekstraordinært medlemsmøte 10.09.2014 i kantina kl. 1300 og 1400 (vi tar møtet i to puljer). Vi gjennomgår status på Fjellsol. Det trengs en god del penger for å fikse opp hytta etter årene med forfall, og siste vinters harde medfart. Vi tar en avstemming på dette.
Vi vil også komme med eventuell informasjon om de lokale lønnsforhandlingene og bemanningssituasjonen.Resultat uravstemming(29.08.2011)

26.08.2014 ble det avholdt en uravstemming over det sentrale lønnstillegget og Wallboardoverenskomsten.
Resultatet ble:

Ja - 52 stemmer, Nei - 12 stemmer, Blank - 0 stemmer, Forkastet - 0 stemmer.

Det ble totalt avgitt 64 stemmer. Antall stemmeberettigede var 97. Det gir en oppmøteprosent på ca. 65%.
Vi takker alle som møtte opp og avga sin stemme.Styremøte 21.08.14(26.08.2014)

Vi var ikke så mange på det første styremøte etter ferien. Det er mye å gjøre for folk rundt omkring. Det ble snakket om uravstemmingen (som er i dag, tirsdag 26.08.2014) og litt om de lokale forhandlingene. Vi håper å komme igang så fort som mulig. Som dere alle vet så har forhandlingene vært utfordrende til nå og det er for tiden også en bemanningssak oppe i Bedriftsutvalget, men vi skal kjempe hardt for både lønna og de ansattes arbeidsplass.

En annen kjent sak er situasjonen på Fjellsol. Det er en fin fremgang i arbeidet med å reparere hytta og vi håper å kunne ha den klar til vintersesongen. En dugnadsgjeng har vært oppe i helga for å rive pipa og verandaen, og klargjort hytta for utskifting av grunnpillarer. Bilder av arbeidet kan ses på Facebook, men vi skal også legge ut bildene her. Takk til Jan Erik Johnsen for bildene.

I dagens utgave av Vennesla Tidende kan dere lese en artikkel om bemanningssituasjonen ved Huntonit.Uravstemming(23.08.2014)

Tirsdag 26. august kl. 13.30 - 14.30 i kantina. (ikke 27. som det står i folderen).

Nattskiftet vil få anledning til å avgi stemmer mandag 25. august i kontrollrom fabrikk kl. 21.30 - 22.00, og spisesal sagavdeling kl. 22.00 - 22.30.

Det stemmes over det anbefalte forhandlingsresultatet på Wallboardoverenskomsten, som er fremhandlet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Informasjonsmateriell er sendt ut via de tillitsvalgte. Merk dere at overenskomsten i praksis fungerer som en minstelønnsoverenskomst, derfor er de fleste satser lavere enn i den lokale lønnsavtalen.

Kan du ikke avgi din stemme på noen av de gitte tidspunktene kan du også avgi en forhåndsstemme på fagforeningskontoret, eller i en lukket konvolutt med navnet ditt på til en tillitsvalgt. Alle medlemmer plikter å avgi stemme!Info fra lokale lønnsforhandlinger(11.07.2014)

Vi har hatt noen møter lokalt, men det er lite fremdrift i forhandlingene. Den trege fremdriften i kombinasjon med sene sentrale forhandlinger (som ikke var gjennomført ved det siste lokale møtet), har gjort at begge parter, både forening og ledelse, har besluttet å utsette de videre forhandlingene til etter ferien. Kanskje litt sol og varme, og en kald pils i skjærgården, kan sette representantene i bedriftens forhandlingsutvalg i et mer gavmildt hjørne etter ferien.
Eller...?

GOD SOMMER ALLE SAMMEN!Styremøte 26.06.14(11.07.2014)

I det siste styremøte før ferien ble det kort informert om de sentrale lønnsforhandlingene som ble avholdt 24.06.2014 mellom Fellesforbundet og Norsk Industri i våre lokaler i Vennesla. En protokoll på forhandlingene kan ses ved å trykke her.
Uravstemning vil avholdes onsdag 27.08.2014. (En liten oppsummering av de lokale forhandlingene kan ses i neste innlegg).

Ellers på møtet ble det informert om forhandlingene rundt virksomhetsoverdragelsen av renholdet til ISS. Foreningen er sterkt i mot dette. Bedriften har ikke tatt en endelig avgjørelse.

Ellers kan det nevnes at ved inngangen av ferien hadde vi ennå ikke fått en rapport fra takstmannen som har vurdert skadene på Fjellsol. Dette er meget kritikkverdig, men Rune Bjønnum i Hyttekomiteen jobber med saken. Tvi tvi!Ny vurdering(23.06.2014)

Etter to avslag har Miljødirektoratet nå snudd, og sier at tremassen til Huntonit (og Hunton) er innenfor koden som gir rett til CO2-kompensasjon. Vedlegget kan leses her.
Tidligere i sommer ble det sendt en masseprøve til vurdering for å sjekke om vår masse kunne sammenliknes med den til papirproduksjon. Hunton hadde allerede fått godkjent sin masse, og siden vår masse er identisk med deres så var dette mer en formalitet. Det er på bakgrunn av disse prøvene at direktoratet nå har snudd i sin vurdering. Svaret på vår prøve, fra Papir- og fiberinstituttet, kan leses her.
At vår masse og våre produksjonsprossesser er så og si identiske med produksjonen av papp og papir fremgår klart av denne sammenlikningen fra Norsk Industri.

Det er ikke foretatt en endring av koden for bedriften, så vi er ikke helt i mål ennå, men vi håper at dette vil bety at hele produksjonen ved bedriften vår snart blir godkjent for CO2-kompensasjon. Vi avventer en endelig uttalelse fra Klima- og miljøverndepartementet.Innlegg i Vennesla Tidende(07.06.2014)

For de av dere som ikke fikk lest klubbleder Edvart Høyåsens innlegg i papirutgaven av Vennesla Tidende i går, fredag 06.06.2014, så legger vi det ut på vår nettside.

Innlegget kan leses her.Bilder fra dugnad på Fuglevik(15.05.2014)

Helga 09-11.05.2014 var det dugnad på Fuglevik. Bordene i plattingen rundt hytta ble byttet. De gamle bordene ble revet i løpet av fredagskvelden og på lørdag ble nye bord skrudd på plass. En fin gjeng gjorde en kjempeinnsats. Vi vil rette en stor takk til alle som deltok på dugnaden:

Rune Bjønnum, Frank Kjevik, Nils Petter Handeland, Bjørn Nystøl og René Grapendaal.
Tusen takk alle sammen!

(Andreas Kløvfjell har tatt noen bilder som kan ses ved å trykke på bilder i trestokkmenyen, eller direkte på bildet over).Styre- og tillitsmannsmøte 07.05.14(14.05.2014)

Første sak på dette møtet var informasjon om bedriftledelsens ønske om å outsource renholdsarbeidet til ISS. Det lave tilbudet som foreligger fra ISS har fått forhandlingsutvalget i WF til å reagere, i tillegg ønsker vi å ivareta den kompetansen som allerede finnes blant våre egne renholdere på bedriften. Forhandlingsutvalget er midt i en møteserie med ledelsen om dette, så vi får se hvordan dette ender.

Nå som det nærmer seg tid for nye lønnsforhandlinger, så var hovedsaken på dette møtet utforming av årets lønnskrav. Kravet blir oversendt til bedriften om kort tid. I slutten av mai vil også forhandlingene på Wallboardoverenskomsten finne sted, denne gang hos oss. Representanter fra Fellesforbundet og Norsk Industri kommer til Vennesla for å være med i forhandlingene. Uravstemming over resultatet vil trolig finne sted primo juni.

I tillegg til disse sakene ble det kort informert om CO2-saken. Klubbleder Edvart Høyåsen, seniorrådgiver Henning C. Nielsen og fabrikkdirektør Knut Nilsen reiser til Oslo 14.05.2014 i møte med politikere på Stortinget.

Det kan også kort nevnes at rapporten fra takstmannen i forbindelse med skadene på Fjellsol, ikke foreligger enda.Nytt om CO2-saken(03.05.2014)

Etter at vi fikk avslag på vår klage til Miljødirektoratet har bedriften nå sendt en invitasjon til alle Stortingspolitikere fra Vest-Agder sammen med et politisk innspill.
En klage på det siste avslaget fra Miljødirektoratet har også blitt sendt til Klima- og miljødepartementet.
Den kan leses her.Avslag på klage til Miljødirektoratet(13.04.2014)

Den 04.04.2014 fikk vi avslag på klagen vi sendte til Miljødirektoratet den 15.01.2014.
Avslaget kan leses her.

Etter dette siste avslaget vil nå saken bli tatt inn for Miljøverndepartementet, men først vil de berørte bedrifter gå i møte med Norsk Industri og Fellesforbundet i Oslo, den 24.04.2014.Styre- og tillitsmannsmøte 09.04.14(13.04.2014)

Etter de siste tiders mange møter med ledelsen, så var det på tide med et styre- og tillitsmannsmøte for å få ut litt informasjon til medlemmene. Resultatet etter forhandlingene rundt nye permitteringer ble tre personer (to årsverk) som går ut i frivillig permittering. WF er fornøyd med dette resultatet. Som vel alle vet så blir driftstiden atter en gang utvidet i videreforedlingen, og ledelsen innså at nye permitteringer i den grad de først hadde forestilt seg, ikke er forsvarlig i den forbindelse.
Et annet spørsmål om driftstid ble diskutert rundt ferdigvarelageret, hvor ledelsen har fremmet et forslag om betalte lunsjpauser for å avvikle lasting/ lossing i pausene, for således å få en bedre flyt i arbeidet. Det ble også snakket om evt. avspaseringer tilknyttet dette. Styret og tillitsmennene var litt delt i synet på denne saken.
Ellers fra møtet ble det lagt frem forslag til ansattes representanter til Huntonit- og Byggmastyret, og snakket litt om Fjellsol - vi har fått noen til å vurdere skadene. Det ble også informert om status i CO2-saken, og saken blir nå løftet opp til departementsnivå etter enda et avslag fra Miljødirektoratet (se neste sak).

Til slutt kan det nevnes at resultatet fra det sentrale lønnsoppgjøret ble på 0,75 kroner. WF kaller inn til møte senere i april for å diskutere vårt lokale krav.SIDE

1 2 3 4 5 6


Wallboard Fagforening, Vikeland, 4700 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 99 64 07 11.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter