Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Bilder fra årsmøte 2018(24.04.2018)

Bedre sent enn aldri, men her er noen bilder og et lite referat fra årsmøtet.

Styremøte 16.03.18(16.03.2018)

Det nærmer seg årsmøte og styret i WF gikk gjennom innkomne forslag. Et av forslagene var å heve nestlederhonoraret fra 5 000,- til 10 000,-. Styret er positive til dette, da dette vervet krever mye arbeid.
I alle år har det vært en ulikhet mellom det navnet vi til daglig bruker på foreningen mot det som er registrert i Brønnøysundregisteret. Det kom derfor et forslag om å endre dette fra Norsk Wallboard Fagforening til bare Wallboard Fagforening. Brønnøysund krever et årsmøtevedtak på endringen.
Det har også kommet et forslag fra hyttekomitéen om varslingsfrist på framelding av hytteplass. Vi i styret må erkjenne at det er vanskelig å finne gode utleieregler for hyttene som sikrer et godt tilbud og fleksibilitet hos brukerne, men som også gir forutsigbarhet, oversiktlighet og inntekter til foreningen. Det koster mye å drive disse hyttene, mye mer enn det vi tjener på dem. Det siste forslaget gjaldt et innkjøp av iPad til bruk for leder på møter. WF stiller seg positive til forslagene. Men alt skal jo diskuteres på årsmøtet og vedtas/ ikke vedtas der.

Et par saker som ble diskutert i tillegg til innkomne årsmøteforslag var blant annet en forespørsel fra Torbjørn Østebø angående brussalget, om det var mulig å sette ned prisen for å imøtekomme konkurransen fra ISS (salg av brus i kantina.) I kantina koster brusen fem kroner mindre enn i automatene, men et godt argument ved å la saken være var at våre medlemmer også får fordel av dette, selv om inntektene på brussalget er en tredjedel enn for noen år siden. WF bestemmer heller ikke prisen, den er fastsatt av leverandør. Men styret lurer litt på om brussalget i kantina er forenlig med konseptet om en grønn kantine.
Torbjørn Østebø brakte også en sak med seg fra bedriftshelsetjenesten hvor det hadde kommet tilbakemeldinger på klage angående avstemming på ny skiftplan, der klagen gikk på at flere medlemmer ikke hadde fått stemt. Styret mener at det ble gitt god anledning for alle å stemme, både ved urnene og ved hjelp av forhåndstemming. Her føler vi i styret at det også ligger et ansvar på den enkelte.

Da ses vi på årsmøte!Ungdomskurs på Hovden(14.03.2018)

Er du ungdom og har du lyst til å være med på kurs på Hovden? Meld deg i så fall på innen 19. mars.
(Trykk på bildet for å se program).
Program årsmøte 2018(04.03.2018)

I år blir årsmøtet i WF avholdt på Venneslastua onsdag 21.03.2017 kl. 1700. Liste til å skrive seg på er lagt ut på steder i bedriften. Det blir de faste sakene som blir tatt opp, men hvis noen har forslag til møtesaker så må de være fremlagt for fagforeningsstyret innen onsdag 14.03.
På menyen står svinestek m/ dessert (sjokolade- eller karamellpudding). Det blir også servert kaker og kaffe. Og kanskje DU er den heldige som vinner et gavekort.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

(Trykk på veggplaten for å se programmet).Ny administrerende direktør(01.02.2018)

Knut Nilsen er ny administrerende direktør på Huntonit, etter at Roy Kenneth Grundetjern gikk tilbake til sin gamle jobb som IT-direktør. Knut Nilsen begynte på bedriften i mai 2011 og var fabrikksjef i mange år, og har også jobbet som prosjektansvarlig, blant annet på den nye massefabrikken ("Operaen").
WF ønsker han til lykke i jobben som administrerende direktør.2 0 1 7God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2017)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.Bilder fra juleavslutning 2017(24.12.2017)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning onsdag 20.12.2017. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Styremøte 24.11.17(10.12.2017)

Det har vært få styremøter dette året. Bortsett fra lønnsforhandlingene så har fagforeningen hatt en relativt stille høstsesong, men lønnsforhandlingene har vært tøffe nok. Også i år. Men vi kom endelig til enighet med bedriften for en liten stund siden. Lønnstillegget vil også økes med 0,50 kroner etter nyttår. Ett av kravene våre om å øke OTPen lovte bedriften å se på til neste år. På møtet ble det bestemt at vi har en juleavslutning for styret og tillitsmennene i bedriftens kantine onsdag 20.12.2017 kl. 13.00. Vi serverer pizza, brus, kaker og kaffe.

Fagforeningsstyret har mottatt forslag fra ansatte på endring av skiftturnusen for alle som jobber tre-skiftsordning. Det ligger flere forslag ute til en preliminær avstemning. Den skiftplanen som får flest stemmer i første omgang vil da bli stemt over på nytt opp mot eksisterende skiftplan. Fagforeningen håper at vi har alle resultatene fra den preliminære avstemningen inne innen onsdag 13.12.2017, og vi vil da så fort som mulig kalle inn til en endelig avstemning.

Til slutt så kan det nevnes at vi vil pusse opp badet på Fjellsol, men at ingenting er igangsatt av arbeidet enda. Vi ser etter snekker.Avstemming lokale avtaler 29.08.2017(06.09.2017)

Lønnsforhandlingene med ledelsen hvor representanter fra de sentrale forbundene var tilstede førte ikke frem, derfor ble medlemmene i WF innkalt til et infomøte og til avstemming angående de lokale særavtalene og om disse skulle sies opp. Møtet ble avholdt tirsdag 29.08.2017 i kantina. Det ble avgitt 77 stemmer, og disse ble fordelt slik:

Ja - 74 stemmer, Nei - 3 stemmer.

Vi beklager misforståelsene omkring hva avstemningen gjaldt. Flere trodde at det skulle stemmes over årets lønnstillegg, men forhandlingsutvalget anser tilbudet fra ledelsen som altfor dårlig og unødvendig å stemme over. Så det som avstemningen viser er at 74 medlemmer har sagt JA til å si opp de lokale særavtalene. Det ble informert om hva dette innebærer. Resultatet av avstemningen er overlevert til ledelsen med oppsigelse av avtalene med virkning fra den 01.10.2017.

Flere bilder fra møtet kan ses ved å trykke på bildet.Lønnsforhandlingene stopper opp(04.07.2017)

Etter seks møter med ledelsen så har lønnsforhandlingene stoppet opp. Krav og tilbud som går direkte på timetillegg unnlater vi å informere om på vår nettside, da den er offentlig. Informasjonen er sendt ut til de forskjellige avdelingene. Men ett av kravene i år er å øke OTP fra 2 til 3%. Forhandlingsutvalget har i enighet med ledelsen valgt å sende inn en uenighetsprotokoll slik at forbundet kanskje kan hjelpe med å få forhandlingene i mål. På grunn av ferie blir det ikke noe nytt forhandlingsmøte før i august. Vi står på kravene og håper at det til slutt blir resultatet for årets forhandlinger.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD SOMMER.Styre- og tillitsmannsmøte 27.04.17(30.04.2017)

Våren er her, og som klisjeen sier; det er tid for vårens vakreste eventyr, nemlig lønnsforhandlinger. For å kunne gå i møte med ledelsen så må WF, v/ forhandlingsutvlaget, ha et krav å fremstille for ledelsen. Det gjøres alltid i samarbeid med de tillitsvalgte på hvert av skiftene, basert på hva medlemmene forventer seg, og ønsker. Forhandlingsutvalget, som i år består av Trond Harald Stray (leder), Kai Rune Mitander (nestleder), Øyvind Olsen (sekretær) og Tor Erling Frigstad (medlem), har allerede vært, i skrivende stund, inne til et møte men ikke begynt forhandlingene enda. Møtet dreide seg i hovedsak om ekstra helgekjøring. Det er ikke å legge skjul på at WF hadde håpet å bruke noe av dette som et middel i forhandlingene, men det ser ut som om det får gå sin gang da allerede ekstrakjøringene ligger inne i driftsplanen. Våre medlemmer stiller opp for bedriften, og WF håper at dette kan vise seg i tilbudet som bedriften legger på forhandlingsbordet. Kravet er utformet. Forhandlingene kommer nok til å bli harde, men foreningen vil gjøre alt det den kan for å få til mer effektive forhandlinger i år enn i fjor.

Kryss fingrene, folkens!Bilder fra årsmøte 2017(30.04.2017)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat. (Klikk på Ove Haugås for å se bildene).

Program årsmøte(17.02.2017)

I år blir årsmøtet i WF avholdt på Løa Restaurant (Vigeland Hovedgård) tirsdag 21.03.2017 kl. 1700. Liste til å skrive seg på er lagt ut på steder i bedriften. I år blir det servert reinsdyrstek til middag, og valgfri sjokoladefromasj eller hjemmelaget karamellpudding til dessert, og selvfølgelig kaffe og kaker. I år har vi også flere premier til utlodning enn normalt. Program for møtet kan ses ved å trykke på bildet av Løa Restaurant.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Styremøte 10.02.17(17.02.2017)

Wienerbrødgjengen hadde sitt første styremøte i 2017 på tirsdag 10. februar. På dette møtet ble det planlagt hvor og når vi skal ha årsmøtet. De siste to årene har vi hatt det i kantina på bedriften vår, men i år bestemte vi oss for å returnere til Løa, hvor vi har vært mange ganger før. Det blir koselig å ha det her igjen. Fine lokaler og god mat. Vi snakket også om utleievedtektene til hyttene, noe som synes å være et alltid aktuelt tema. Styremedlem/ studieleder Andreas Kløvfjell hadde en del tanker om dette. Eventuelt andre som har saker de vil ta opp, må legge frem forslag til årsmøtet innen fristen (står skrevet på møteprogrammet [neste post]).2 0 1 6God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2016)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.Bilder fra juleavslutning 2016(24.12.2016)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning torsdag 08.12.2016. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Styret i WF vil takke alle for året som har gått, og for den fine innsatsen som alle har lagt inn. Det har vært et tøft år, spesielt lønnsforhandlingene. Vi kom i mål etterhvert. Neste år blir nok ikke noe annerledes. Vi skal i alle fall til neste år gjøre vårt beste for å få fortgang i forhandlingene. Takk for deres forståelse og tålmodighet.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter