Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Styremøte 20.01.16(26.01.2016)

Det første styremøtet med ny leder ved roret. Første sak på lista var årsmøtet. Som i fjor, vil årsmøtet bli avholdt i bedriftens kantine. Tid for møtet er satt til 9. mars kl. 1700. Som vanlig blir det full middag m/ dessert, kaffe og kaker og utlodning av gevinster; gavekort fra Pizzabakeren og Kjøp i Vennesla. Vi holder dere videre informert om møtet.

Fellesforbundet har søkt om økonomisk støtte til sitt ungdomsarbeid i Agder-fylkene og Rogaland. Samtlige avdelinger har blitt spurt om de er villige til å støtte dette arbeidet. For vår avdeling innebærer søknaden et engangsbeløp på ca. 6000,- kroner. Styret besluttet å gi sitt tilsagn til denne søknaden.

Til sist informerte Edvart Høyåsen om Smart Board Production AS i Østfold, som er en direkte konkurrent til vår bedrift, og som har drevet med sosial dumping ved å kraftig underbetale sine polske ansatte. Se denne lenken for en innførelse i saken.Ny fagforeningsleder(19.01.2016)

WF vil ønske Trond Stray velkommen som fagforeningsleder. Han overtar etter Edvart Høyåsen, som før jul ønsket å trekke seg som leder. Trond er i gang med opplæringen sammen med avtroppende leder. Vi gjør medlemmene oppmerksom på at den nye lederen vil ha fast kontortid fra onsdag til fredag, og IKKE mandag til onsdag som det har vært under forrige leder.
Styret i WF ønsker Trond til lykke med vervet.

Samtidig vil vi takke Edvart Høyåsen for den fabelaktige jobben han har gjort den tiden han har innehatt vervet som leder.2 0 1 5God Jul og Godt Nytt År!(23.12.2015)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for årets innsats. Dykken æ goae!Bilder fra julemøte 2015(23.12.2015)

Her er noen bilder fra foreningens juleavslutning onsdag 09.12.2015.


Styre- og tillitsmannsmøte 18.11.15(19.11.2015)

Den nye lønnsavtalen ble raskt gjennomgått. Driftstiden for videreforedlingen har i de senere tider vært under stadig endring, og er av den grunn ikke helt korrekt nedskrevet i avtalene, men støtter seg på driftstiden for fabrikkproduksjonen.

Etter denne raske gjennomgangen ble møtet stort sett viet valget av ny leder. Som alle vet så ønsker nåværende leder, Edvart Høyåsen, å trekke seg fra sitt verv. Valgkomiteen har funnet en kandidat, og Trond Harald Stray ønsker å overta. Forhandlingsutvalget vil umiddelbart gå i møte med ledelsen og fremforhandle en avtale for Trond Harald. Håper å ha en ny fagforeningsleder på plass ganske snart. Inntil avtalen er på plass, har ikke Trond Harald offisielt inntredd i vervet. Han vil sitte som konstituert leder frem til neste årsmøte, og det vil da igjen bli foretatt et nytt valg. Vi i styret er veldig takknemlige for hans interesse.

Siste sak ble planleggingen av årets juleavslutning. Den vil vi prøve å få til onsdag den 09.12.2015 kl. 13.00.Påmelding foreningshytter(12.11.2015)

Medlemmer som ønsker å leie noen av hyttene til WF i vinterferien (uke 8), påskeferien (uke 12) eller sommerferien (uke 26-33) i 2016, må skrive seg opp på listene som er lagt ut i bedriftens lokaler.

Vi trekker på alt fredag 18.12.2015.Nøsted Bruk og historien om Wallboardfabrikkene(28.10.2015)

Vi vil gjerne dele historien om Nøsted Bruk i Drammen, som også forteller litt om Wallboardfabrikkene i Norge, hvor også vår bedrift figurerer. Artikkelen kan leses ved å gå til
denne nettsiden
.

(Du kan se en forstørret utgave av bildet ved å klikke på det. Bildet er av to arbeidere på finpussemaskinen på Nøsted).Styremøte 21.10.15(28.10.2015)

På dette styremøtet var det i all hovedsak fagforeningslederens ønske om å trekke seg fra sitt verv som ble drøftet. Grunnen til hans ønske om å trekke seg har sine røtter i manglende dialog med ledelsen. Det er med et tungt hjerte at styret imøtekommer dette ønsket. Valgkomiteen er allerede i gang med å finne en erstatter.Gulvlegging på Fjellsol(28.09.2015)

Stolt av gjengen som har vært på dugnad på Fjellsol og ordnet det slik at vi nå har et fint laminatgulv på hytta. Gulvet ble sponset av Fibo-Trespo via bedriften vår. Det er vi veldig takknemlige for.
De som var med på dugnaden var Rune Bjønnum, Egil Holberg, Bjørn Nystøl, Jan Erik Johnsen og Konrad Olszanowski. En stor takk til dere alle! Konrad disket opp med god mat til de andre, og viste seg som en fremragende kokk. For uten mat og drikke (ahem), så duger helten ikke!

Takk til Jan Erik for bildene. (Se bildene).Over 1000 treff(21.09.2015)

Vi takker for at folk benytter seg av vår nettside og følger oss på Facebook. Tusen takk!Kvoterot(11.09.2015)

Et leserinnlegg fra fagforeningsleder Edvart Høyåsen. Klikk på Miljødirektoratets logo for å gå til innlegget.Styremøte 09.09.15(11.09.2015)

Det har vært en stund siden siste oppdatering på vår nettside. Vi beklager det, men ferien var lang i år. Som alle selvfølgelig vet, så endte vi på et greit resultat i årets lønnsforhandlinger selv etter en meget vanskelig start.

I høstens første styremøte ble det diskutert mye rundt næringskodeproblematikken som bedriften befinner seg midt oppe i. Miljødirektoratet har sendt ut til høring endringer i klimakvoteforskriften, hvor Huntonit står i fare for å falle utenfor viktige ordninger. WF rakk akkurat tidsnok å sende inn et høringssvar. Selve saken kan leses her, og vårt svar her.

Av andre saker nevnes at Roger Vetrhus er valgt inn av sine medarbeidere som ny tillitsmann på Skift 1 i videreforedlingen. Det kan også nevnes at Coca Cola Drikker AS har sluttet å ta i mot pant. Nestleder Kai Rune Mitander har ansvaret for dette nå. Vi ber brusdrikkerne om å vennligst holde orden i tomgodset slik at han får en grei jobb med dette. Tusen takk!
Til sist kan det informeres om at vi har fått ca. 47 000,- kroner igjen på forsikringen på skadene på Fjellsol.Styre- og tillitsmannsmøte 28.05.15(29.05.2015)

Fagforeningsleder Edvart Høyåsen informerte om årets lønnsforhandlinger, som i år har gitt et skuffende resultat. Han ga en oppsummering av de tre møtene som forhandlingsutvalget har hatt med ledelsen. Etter å ikke ha oppnådd noenting som helst, har vi besluttet å ta resultatet av forhandlingene ut til avstemning blant våre medlemmer.
Avstemningen er på mandag 1. juni (se oppslag).

Resultatet for Huntonit, og resten av konsernet, ble presentert. Og det er i lys av dette, og det faktum at vi oppnådde mer i fjorårets lønnsforhandlinger med et mye dårligere utgangspunkt, at de ansatte, og forhandlingsutvalget, finner årets tilbud fra bedriften som urimelig. De ansatte har virkelig gjort en innsats.

Lønnsforhandlingene var hovedtemaet på møtet, men i tillegg ble det informert litt om Fjellsol og forsikringssaken der. Vi får noe tilbake på forsikringen, men vi vet ikke hvor mye. Skadene som er relatert til snømengdene vil bli dekket av forsikringen. Vi håper å få dekket det meste av de direkte og indirekte kostnadene vi har hatt i forbindelse med dette. Vi har også fått sponset nytt laminatgulv til Fjellsol av bedriften. Det sier vi tusen takk for.Styre- og tillitsmannsmøte 22.04.15(01.05.2015)

Hovedsak på dette møtet var utformingen av årets lønnskrav. I samsvar med tillitsmennene kom vi frem til et krav som vi mener vi kan stå inne for. I skrivende stund er kravet levert til ledelsen, og første møte er satt til fredag 8. mai.
I den senere tid har det vært diskusjoner rundt driftstiden, spesielt i videreforedlingen, men foreløpig vil det ikke skje noen endringer her. Hovedlinjene vil derimot starte opp natt til mandag (x 5) i perioden mai - juni.

Kai Rune Mitander står i år på valg i bedriftsstyret, og på møtet ble det foreslått kandidater til valget. Kai Rune og Torbjørn Østebø ble foreslått. Følg med på oppslag når valget står.

Siste sak som ble diskutert var byggeplanene til vei til hyttene på Marnarfeltet (Fjellsol). WF og våre medlemmer har gått i mot byggingen av denne veien, men vi må selvfølgelig bøye oss for flertallet. Flertallet av hytteeierne har sagt JA til vei. Det foreligger tre alternative ruter, og vi har selvfølgelig et ønske om at det velges en løsning som er til minst sjenanse for oss. Vi er heller ikke villige til å dele på byggekostnadene, da vi får lite nytte av veien. Dette har forsåvidt møtt forståelse i velforeningen.1. mai(01.05.2015)

Gratulerer med dagen til alle våre medlemmer.
(Du kan lese om arbeidernes internasjonale kampdag her).

Bilder fra årsmøtet 2015(11.03.2015)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat.

Styremøte 03.03.15(11.03.2015)

Wienerbrødgjengen ble samlet før årsmøtet. Naturlig nok ble årsmøtet diskutert. Det ble gjort enkelte forberedelser, samt at innkomne forslag ble gjennomgått. Styret ga sin innstilling til disse. Enkelte endringer i styrets sammensetning ble diskutert. I tillegg til årsmøtet ble det snakket om Fellesforbundets Landsmøte som er 09. - 14. oktober. Forslag til Landsmøtet må være inne før 01. mai.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8


Wallboard Fagforening, Vikeland, 4700 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter