Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Mandag 07.00 - 15.00
Tirsdag 07.00 - 15.00
Onsdag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Avslag på klage til Miljødirektoratet(13.04.2014)

Den 04.04.2014 fikk vi avslag på klagen vi sendte til Miljødirektoratet den 15.01.2014.
Avslaget kan leses her.

Etter dette siste avslaget vil nå saken bli tatt inn for Miljøverndepartementet, men først vil de berørte bedrifter gå i møte med Norsk Industri og Fellesforbundet i Oslo, den 24.04.2014.Styre- og tillitsmannsmøte 09.04.14(13.04.2014)

Etter de siste tiders mange møter med ledelsen, så var det på tide med et styre- og tillitsmannsmøte for å få ut litt informasjon til medlemmene. Resultatet etter forhandlingene rundt nye permitteringer ble tre personer (to årsverk) som går ut i frivillig permittering. WF er fornøyd med dette resultatet. Som vel alle vet så blir driftstiden atter en gang utvidet i videreforedlingen, og ledelsen innså at nye permitteringer i den grad de først hadde forestilt seg, ikke er forsvarlig i den forbindelse.
Et annet spørsmål om driftstid ble diskutert rundt ferdigvarelageret, hvor ledelsen har fremmet et forslag om betalte lunsjpauser for å avvikle lasting/ lossing i pausene, for således å få en bedre flyt i arbeidet. Det ble også snakket om evt. avspaseringer tilknyttet dette. Styret og tillitsmennene var litt delt i synet på denne saken.
Ellers fra møtet ble det lagt frem forslag til ansattes representanter til Huntonit- og Byggmastyret, og snakket litt om Fjellsol - vi har fått noen til å vurdere skadene. Det ble også informert om status i CO2-saken, og saken blir nå løftet opp til departementsnivå etter enda et avslag fra Miljødirektoratet (se neste sak).

Til slutt kan det nevnes at resultatet fra det sentrale lønnsoppgjøret ble på 0,75 kroner. WF kaller inn til møte senere i april for å diskutere vårt lokale krav.Bilder fra årsmøte 2014(17.03.2014)

Her er en serie bilder fra årsmøtet i 2014, og en liten oppsummering av kvelden.


Over 500 treff(14.03.2014)

Takker for at så mange følger oss på nettet, og håper dere hjelper oss til å nå de neste femhundre, også.
Og husk: Vi er også på Facebook.Fjellsol(14.03.2014)

For en uke siden fikk vi beskjed av ett av våre medlemmer at Fjellsol (foreningens hytte på Hovden) var skadet. Ingen visste helt hvor stort omfanget var. Den første meldingen ble avdramatisert noe, men som alle kan se av bildet (tatt av Tor Erling Frigstad) så er det en ganske betydelig skade. Pipemuren har en 4-7 cm. bred glipe, og taket har seget. Det skal også være brist på innerrøret. I kontakt med Sparebank 1 Forsikring i dag, fredag 14.04.14, fikk vi beskjed om at vi må få en fagkyndig person til å evaluere skaden og gi en konkluderende årsak til hva som har skjedd. Vi tar det videre derfra, og holder dere informert.

Inntil videre er hytta stengt.Styremøte 12.03.14(14.03.2014)

Det siste styremøtet i WF før årsmøtet var et langt møte med mange saker på lista.

Rundt den 21-22.05.14 vil forhandlingene på Wallboardoverenskomsten starte. Av andre avtaler er endelig lønnsavtalen oppdatert, og den gamle avtalen om arbeidstøy, og spesielt da bruken av merketøy (Wenaas), vil reforhandles. Styret er positive til at man ikke binder seg til ett merke arbeidstøy. Vi vil prøve å få med punktet som gjelder t-skjorter i denne avtalen.

I i-bjelkeavdelingen har det i den siste tiden blitt holdt mange møter om bestemmelser rundt skifttillegg og rengjøringsakkorder, og en delvis enighet er oppnådd, men ingen underskrevet avtale foreligger ennå. I denne saken føler vel arbeiderne at de har gitt mer enn de har fått.
En annen sak som kom på bordet var direktør Knut Nilsens ønske om å utlyse en reserveteamlederstilling på ferdigvarelageret. Styret i WF har mange innsigelser mot dette.

Som mange sikkert har fått med seg så har vi fått en skade på hytta på Hovden. Dette ble også diskutert (se egen sak). Til slutt ble budsjettet for årsmøtet godkjent av styret.

Og helt til slutt: Når det gjelder CO2-saken, så sparer vi på kruttet!Program årsmøte(10.02.2014)

Programmet for årsmøtet er nå klart. Det er hengt opp oppslag rundt på bedriften, og påmeldingslister er lagt ut. Vi håper så mange som mulig kommer på årets møte, og at vi får en fin kveld sammen. (Programmet kan ses ved å trykke på bildet). Vel møtt til alle!
Styremøte 29.01.14(31.01.2014)

Vi var syv stykker på det siste styremøtet, men det var et godt møte, likevel. Det ble informert om besøket vi hadde av sekretær Odd-Asle Abildsnes (post datert 21.01.2014), snakket litt om dagpengesituasjonen for permitterte arbeidere i Norge. Lovverket har vært for stramt. Både LO og NHO har vært i møte med Arbeidsminister Robert Eriksson. (Den saken kan leses her).

Av lokale saker ble problemene i i-bjelkeavdelingen angående skifttillegget og rengjøringsakkorden diskutert. Det er avtalt et møte med ledelsen til neste uke for om mulig å komme til enighet rundt disse spørsmålene. Kryss fingrene, folkens!

Videre ble det planlagt mer rundt årsmøtet. Det vil som tidligere nevnt avholdes på Løa. Datoen er bestemt til lørdag 15.03.2014. Vi innbyr til en større tilstelning med levende musikk, god mat, god drikke og gode saker. Det vil også være åpent for medlemmene å ta med seg en ledsager. Vi kommer med nærmere informasjon.Klage til Miljødirektoratet(21.01.2014)

Den 15.01.2014 ble det sendt en klage i brevsform til Miljødirektoratet på deres CO2-kompensasjonsavslag.

Klagen kan leses
her.

Besøk fra distriktskontoret(21.01.2014)

I dag, tirsdag 21.01.2014, hadde vi besøk av sekretær Odd-Asle Abildsnes fra Distriktskonoret Vest-Agder, som et ledd i styrking av organisasjonene ute. Det ble foretatt en uformell gjennomgang av vår forenings virksomhet med diskusjon og belysning av felt som medlemshåndtering, kursvirksomhet, lokale særavtaler, innleid personale, forhold til bedriftens ledelse, pensjonsordninger, møtevirksomhet og kontingent. Det siste er et tema som er hyppig oppe til diskusjon. Og vedrørende spørsmålet om medlemmenes kontingentinnbetaling, så er forbundets landsmøte det rette fora. Derfor er det viktig at medlemmene kommer med forslag til landsmøtet.Avslag på søknad(03.01.2014)

Vi har ikke fått den beste starten på det nye året. Like før jul kom det melding fra Miljødirektoratet om at de ikke innvilger CO2-kompensasjon for bedriften vår. Dette er urimelig og saken vil trolig bli anket opp på politisk nivå . Det samsvarer heller ikke med brevet vi fikk fra Miljøverndepartementet (se post datert 20.10.2013).
For å skape mest mulig forståelse for saken i lokalmiljøet har foreningens leder, Edvart Høyåsen, sendt et debattinnlegg til Vennesla Tidende. Innlegget vil stå på trykk tirsdag 07.01.2013.

Innlegget kan leses her.2 0 1 3God Jul og Godt Nytt År!(23.12.2013)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.
Her er en serie bilder fra foreningens juleavslutning.
(Klikk på bildet for å gå til billedsiden, eller trykk på bilder i menyen).
Styremøte 27.11.13(02.12.2013)

Det siste styremøte for i år ble holdt onsdag 27.11.2013. På dette møtet ble det i stor grad diskutert permitteringssituasjonen ved bedriften. De som er tatt ut i permitteringer har nå påbegynt sin permitteringsperiode. NAVs sine ordninger avkorter dagpengene for permitterte i deler av desember måned, som et virkemiddel mot bedrifters spekulering med permitteringer i juleperioden. WF forsøkte å få utsatt permitteringene slik at de permitterte ikke skulle rammes ufordelaktig mer enn nødvendig, men uten hell. Våre tanker går til de som har blitt permittert.

Den årlige julelunsjen for styremedlemmene og tillitsmennene avholdes snart. Det er litt problemer med avklaring av bruken av kantina. Vi kommer tilbake til eksakt dato.

I forbindelse med årsmøtet i 2014, hadde det kommet inn et forslag til WF om å legge dette til Løa på Vigeland Hovedgård, og å arrangere det på en lørdag som en større tilstelning. Dette var styret veldig positive til.SIDE

1 2 3 4 5 6


Wallboard Fagforening, Vikeland, 4700 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 99 64 07 11.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter