Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Program årsmøte(17.02.2017)

I år blir årsmøtet i WF avholdt på Løa Restaurant (Vigeland Hovedgård) tirsdag 21.03.2017 kl. 1700. Liste til å skrive seg på er lagt ut på steder i bedriften. I år blir det servert reinsdyrstek til middag, og valgfri sjokoladefromasj eller hjemmelaget karamellpudding til dessert, og selvfølgelig kaffe og kaker. I år har vi også flere premier til utlodning enn normalt. Program for møtet kan ses ved å trykke på bildet av Løa Restaurant.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Styremøte 10.02.17(17.02.2017)

Wienerbrødgjengen hadde sitt første styremøte i 2017 på tirsdag 10. februar. På dette møtet ble det planlagt hvor og når vi skal ha årsmøtet. De siste to årene har vi hatt det i kantina på bedriften vår, men i år bestemte vi oss for å returnere til Løa, hvor vi har vært mange ganger før. Det blir koselig å ha det her igjen. Fine lokaler og god mat. Vi snakket også om utleievedtektene til hyttene, noe som synes å være et alltid aktuelt tema. Styremedlem/ studieleder Andreas Kløvfjell hadde en del tanker om dette. Eventuelt andre som har saker de vil ta opp, må legge frem forslag til årsmøtet innen fristen (står skrevet på møteprogrammet [neste post]).2 0 1 6God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2016)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.Bilder fra juleavslutning 2016(24.12.2016)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning torsdag 08.12.2016. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Styret i WF vil takke alle for året som har gått, og for den fine innsatsen som alle har lagt inn. Det har vært et tøft år, spesielt lønnsforhandlingene. Vi kom i mål etterhvert. Neste år blir nok ikke noe annerledes. Vi skal i alle fall til neste år gjøre vårt beste for å få fortgang i forhandlingene. Takk for deres forståelse og tålmodighet.Besøk av Odd Asle og Kristian(15.11.2016)

Ungdommen er en viktig del av organisasjonsarbeidet; de er fremtiden, og de som etterhvert vil ta over vervene i foreningene rundt omkring. Derfor ser Fellesforbundet det som spesielt viktig å gjøre en innsats på dette feltet. Vi i WF har alltid hatt et ungdomslederverv, men det har vært lite aktivitet rundt vervet. Aller helst er det ønskelig å ha en i samme aldersgruppe til å representere ungdommene. I forbindelse med denne satsningen hadde vi besøk av Odd Asle Abildsnes (LO-sekretær i Vest-Agder) og Kristian Dahl (Regional ungdomssekretær). Det ble diskutert om forholdene rundt ungdommer/lærlinger i foreningen/bedriften, og viktigheten av å være organisert.

Det ble naturlig også snakket om lønnsforhandlingene. Alle vet at vi ikke kom til enighet i forhandlingene i år, og har derfor sendt inn en uenighetsprotokoll og bedt sentrale parter å forhandle på våres vegner. Dette møtet er satt til 29.11.2016.

Etter møtet ble besøket tatt med på en behørig omvisningsrunde. (Du kan se flere bilder ved å trykke på bildet over).Uenighetsprotokoll(30.10.2016)

Etter åtte møter gjennom høsten har ikke forhandlingsutvalget og ledelsen ved bedriften klart å komme til enighet i årets lønnsforhandlinger. Spriket mellom tilbud og krav var på to kroner, og ledelsen hadde allerede med sitt siste tilbud gått utover sine rammer. Derfor blir årets forhandlinger avsluttet mellom de lokale partene, og blir anket inn til de sentrale instansene som vil forhandle på vegne av arbeiderne og ledelsen.
Forhandlingsutvalget og styret i WF kan ikke annet enn å beklage overfor sine medlemmer. Vi mener at de fire kriterier (økonomi, produksjon, fremtidsutsikter og konkurranseevne) er såpass gode at årets lønnstillegg burde ha vært mer på linje med prisstigningen. I mange år har vi falt bakpå i denne sammenheng og stadig fått vår kjøpekraft svekket. Derfor takket vi nei til bedriftens siste lønnstilbud. De sentrale forhandlingene skal også foregå med utgangspunkt i de fire kriterier, så det skal bli spennende å se hvordan dette ender.Avstemming lønn 30.09.16(01.10.2016)

Årets lønnsforhandlinger har vært særdeles tøffe. Uten at forhandlingsutvalget i WF var fornøyd med bedriftens tilbud følte vi at det likevel var på tide å ta tilbudet ut til avstemming hos våre medlemmer. Av forskjellige årsaker har forhandlingene drøyd lenge i år; avvikling av ferie og sene sentrale forhandlinger er grunnene til det. Vi ønsker alltid å være ferdig med forhandlingene før fellesferien, og dette er noe vi etterstreber, likevel må vi år etter år se at vi ikke klarer å etterkomme våre egne ønsker. WF ønsker for sin del mer fortgang i forhandlingene. Vi beklager dette til alle våre medlemmer, og andre foreninger som står i kø. Resultatet av avstemningen ble:

Ja - 3 stemmer, Nei - 73 stemmer.

Det ble totalt avgitt 76 stemmer.
Lønnstilbudet fra bedriften ble således forkastet av medlemmene, hvor hele 96% av stemmene var negative. Oppmøteprosenten var på 83,5%. Vi er veldig fornøyde med oppmøtet. Takk alle sammen.

Videre vil vi nå ta kontakt med bedriftsledelsen og høre om de er villige til å justere sitt tilbud. Vi i forhandlingsutvalget har presisert at det må være betydelig bedre enn det som foreligger pr. i dag. Ender vi opp med å ikke bli enige, så vil det uunngåelige skje at de lokale avtalene blir sagt opp og en uenighetsprotokoll vil måtte bli levert inn til de sentrale organer, hvor forhandlingene vil fortsette på våre og bedriftens vegner.Lønnsforhandlingene fortsetter(29.08.2016)

Endelig starter vi opp lønnsforhandlingene igjen etter ferien. Mange av oss har vært ute i ferie, men nå er alle i forhandlingsutvalget tilbake. I mellomtiden har konsernet presentert halvårsrapporten sin, så vi har nye tall å ta med oss i forhandlingene. Som alle kanskje har fått med seg så hadde vi en treg start før ferien, men vi i forhandlingsutvalget velger å være positive. Vi håper at bedriften løsner litt på sekken snart.

Før ferien ble det også avholdt uravstemning på vår overenskomst med følgende resultat:

Ja - 50 stemmer, Nei - 7 stemmer.

Det ble totalt avgitt 57 stemmer. Det gir en fremmøteprosent på 60,6, og er rett over grensen for at valget er gyldig. Medlemmene våre har da stemt i positiv favør til ny Wallboardoverenskomst.

Første forhandlingsmøte er tirsdag 30.08.2016 kl. 13.00.Besøk av Sparebank1 19.05.16(20.05.2016)

Vi hadde besøk av Sparebank1, som vi har våre forsikringer i, både under LO-Favør, og i tillegg våre forsikringer på hyttene. De besøkende var Marius Dale (t.v. på bildet), Bjørg Stangenes Nilsen og Ansgar Aarskog. Møtet varte i omtrent en time, og var av en ganske uformell karakter hvor vi snakket om våre forsikringer og vårt samarbeid med banken, men også litt om bedriften. Våre forsikringer betales delvis av bedriften. De siste par årene har det skjedd mange nye endringer i LO-Favør-konseptet, og alt går an å lese i det siste heftet (som er lagt ut i de forskjellige avdelingene). Nye endringer vil i tillegg komme for medlemmer som er over 34 år.
Etter møtet ble det gjennomført en liten omvisning på bedriften.

(Bilder fra besøket kan ses ved å trykke på bildet).Styre- og tillitsmannsmøte 27.04.16(15.05.2016)

Tid for oppstart av lønnsforhandlingene nærmer seg med stormskritt. Første møte med ledelsen er 24.05.2016. Styret og tillitsmennene i WF har i den forbindelse hatt et møte for å diskutere seg frem til et felles lønnskrav for våre medlemmer. Møtet ble ledet av Edvart Høyåsen. Møtet kom frem til et felles krav som vi i foreningen mener er et moderat krav. Kravet vil bli fremlagt for ledelsen i forkant av det første forhandlingsmøte. (Kravet blir ikke offentliggjort på vår nettside, eller på Facebook, da det er en intern sak mellom de ansatte og ledelsen).
Forhandlingsutvalget består av Trond Stray, Kai Rune Mitander, Øyvind Olsen og Terje Iversen.

Det ble også valgt styrerepresentanter for innvelgelse i Huntonitstyret og Byggmastyret. Valget på styrerepresentanter er 18.05.2016. NB! Viktig at alle kommer for å gi sin stemme.

Til slutt, under eventuelt, ble det informert om streiken i hotellbransjen, og om saken rundt sosial dumping (se forrige innlegg) for de som ikke var tilstede på Årsmøtet.Sosial dumping(03.04.2016)

Årsmøtet fattet et offentlig skriv angående sosial dumping med utgangspunkt i saken rundt Smart Board Production AS i Østfold. Saken har vært å lese på vår nettside. Uttalelsen kom som et årsmøteforslag fra tidligere leder Edvart Høyåsen. Skrivet kan leses her.Styremøte 01.04.16(03.04.2016)

Den nye veien som har vært under utredning ved hytta vår Fjellsol på Hovden har nå fått gjennomslag av 19 av 21 hytteeiere på feltet. Vi hadde håpet at veien ble lagt lengre vekk fra hytta vår, men traseen som er valgt blir liggende ca. 10 meter fra den. En tegning av veien kan ses her. (Fjellsol er hytte nr. 31).
Vi diskuterte fordeler og ulemper, og kom frem til en innstilling om at vi blir med på prosjektet. Det vil innebære bruk av vei og tilgang på to parkeringsplasser. For vår del vil prosjektet koste ca. 32 000 kroner. Veien blir i første omgang ikke asfaltert.

Det ble også besluttet å kjøpe et ekstra kombiskap til Fjellsol, da det som er der i dag er veldig lite. Det nye skapet blir stående i boden. I uke 19 er det planlagt en dugnad på hytta, og dersom noen har lyst til å være med, så kan de skrive seg på ei liste som vil bli lagt ut, eller de kan snakke med hytteleder Rune Bjønnum. Så håper vi at mange vil sette pris på at vi også har besluttet å få innlagt bredbånd på Hovden. Men i den forbindelse ble det bestemt å øke leia til 250 kroner pr. døgn for begge hyttene, med virkning fra 1. september.

Helt til slutt kan det nevnes at Fuglevik vil åpnes i uke 15, samt at vi går til innkjøp av en kodeboks til nøklene til hytta.Bilder fra årsmøte 2016(19.03.2016)

Her er noen bilder fra årsmøtet, og et lite referat. (Klikk på John Jeppestøl for å se bildene).
Vi vil også ønske våre medlemmer en velfortjent påskeferie.

Styremøte 02.03.16(19.03.2016)

Den siste tiden har vært veldig hektisk, og nettsiden har derfor ikke blitt oppdatert så raskt som man kunne ønske. Vi hadde et styremøte i forkant av årsmøtet hvor årsmøteagendaen ble gjennomgått. Styret la frem forslag til dirigent og referent. Innkomne saker ble også gjennomgått, deriblant en uttalelse til årsmøtet om sosial dumping (se sak forrige styremøte om Smart Board Production AS). Det var 18 påmeldte til årsmøtet.Program årsmøte(24.02.2016)

Årsmøtet avholdes i bedriftens kantine. Programmet for årsmøtet er nå klart. Det er hengt opp oppslag rundt på bedriften, og påmeldingslister er lagt ut. Vi håper så mange som mulig møter opp. (Programmet kan du se ved å klikke på Kai Rune Mitander). Vel møtt til alle!
SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Wallboard Fagforening, Vikeland, 4700 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter