Wallboard Fagforening

En fagforening for ansatte i Huntonit AS, en bedrift i Byggma Group

Fellesforbundet avd. 724

KONTORTID
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00
WALLBOARDOVERENSKOMSTEN
FELLESFORBUNDETS VEDTEKTER
HOVEDAVTALEN

HJEM

Styre- og tillitsmannsmøte 25.04.19(05.05.2019)

Snart starter årets lønnsforhandlinger. Kravet er allerede utarbeidet og levert til ledelsen. Kravet ble utarbeidet på dette styre- og tillitsmannsmøtet. I år prøver vi, som foregående år, å få hevet OTPen. I dag har vi to prosent. Vi har også lagt inn et krav om en økning på skifttillegget, samt noe på verkstedsavtalene, spesielt rundt det med avspasering etter vakttilkalling.
Vi ønsker forhandlingsutvalget lykke til. Utvalget består av Edvart Høyåsen, Kai Rune Mitander, Øyvind Olsen og Trond Stray (ved behov).Styremøte 10.04.19(23.04.2019)

Dette var det første møte med tidligere leder Edvart Høyåsen tilbake i lederstolen, og Kai Rune Mitander som nestleder. Ny hytteleder Jan Erik Johnsen hadde levert inn forslag til nye skjemaer ved leie av hyttene. Som kjent, så har vi hatt problemer med at folk som leier hyttene roter bort nøkler og fjernkontroller til bommen, og hytteleders forslag var å legge mer ansvar på de som jobber i kontrollrommet i fabrikken, hvor nøklene vanligvis utleveres. Forslaget innebar at operatører i kontrollrommet skulle signere et skjema når, og til hvem, nøklene var utlevert. Det er uheldig å legge mer ansvar på de som jobber i kontrollrommet. Styret tok forslaget til vurdering, men kom fram til at de nye skjemaene ikke gir noen forbedring til de vi allerede bruker, derfor ble det besluttet å beholde de gamle, samt ikke pålegge et unødvendig stort ansvar på operatører i kontrollrommet. Nøkkelboksen har blitt flyttet ned, utenfor kontrollrommet. Styret synes dette er en dum plassering, og vi vil derfor foreslå at den flyttes opp i kontrollrommet igjen. Som en påminnelse vil vi si at alle som leier hyttene er ansvarlige for nøkler og fjernkontroller, og er erstatningsansvarlige hvis disse mistes.

Vi er nå i slutten av april og det nærmer seg for nye lønnsforhandlinger. I år har vi et såkalt mellomoppgjør. Sentralt ble dette oppgjøret ganske godt, med 2,50 i kronetillegg. I forbindelse med årets lokale oppgjør samler vi styret og tillitsmenn til et møte 24. april, kl. 13:00 i kantina.

På møtet ble det også gitt en tildeling på 2 000,- til 1. mai-komiteen.Bilder fra årsmøte 2019(21.03.2019)

Onsdag 20.03.2019 var det atter årsmøte i WF. Trykk på bildet til saken for å se et lite referat og bilder fra møtet.Styremøte 15.03.19(21.03.2019)

Det har i år kommet mange forslag til årsmøtet. Alle gjelder utleieregler og forhold ved hyttene. Det er mange bra forslag. WF har gått igjennom samtlige, diskutert dem nøye, og vil gi sin innstilling til forslagene på årsmøtet. Vi takker for alle bidragene.
DA SES VI PÅ ÅRSMØTET.Styremøte 30.01.19(21.03.2019)

Det har tatt litt tid å komme igang med nettsida i 2019. Beklager det. På det første møtet vårt ble det planlagt hvor og når årsmøtet skulle være. Det blir i år igjen på Venneslastua den 20.03.2019 kl. 17:00. Programmet er som alltid før, og blir sendt ut i avdelingene i god tid før møtet.

Vi har dessverre hatt en personalkonflikt i bedriften som har resultert i at en person har valgt å slutte. Vi har også mange på kontrakt. Mange av de har gått lenge uten å få fast ansettelse. Dette er beklagelig, og noe foreningen vil ta opp med bedriften.

Mandag 04.02.2019 hadde vi også bedriftsbesøk fra fylkesordførerkandidat Gro Bråten, leder for Bygg- og Miljøutvalget i Vennesla Kommune, Solveig Robstad og sekretær i Distriktskontoret Vest Agder (Fellesforbundet), Odd-Asle Abildsnes. (Bilder fra besøket kan ses her).2 0 1 8God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2018)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.Bilder fra juleavslutning 2018(24.12.2018)

Her er noen få bilder fra foreningens juleavslutning onsdag 05.12.2017. Du kan se de ved å trykke på bildet.

Utvidet styremøte 01.11.18(06.11.2018)

På dette møtet hadde vi innkalt hyttekomiteen og Dag Berntsen, som ledet det siste dugnadsarbeidet på Fjellsol, der badet ble pusset opp. Vi håper at alle har fått med seg at dette arbeidet nå er ferdig. Vi er veldig fornøyd med resultatet, og dugnadsgjengen har gjort en veldig bra jobb. Det gjenstår derimot enda noe oppussing før vi er helt fornøyd med standarden på Fjellsol. Til våren har vi lyst til å pusse opp kjøkkenet. I tillegg så er en av ytterveggene mot det ene soverommet veldig dårlig isolert. Denne veggen vil vi også utbedre. På møtet ble det diskutert kostnadene ved oppussingsarbeidet; hvor mye det kostet å gjøre selv vs. å leie inn utenforstående. En fullstendig oversikt vil bli presentert under regnskapsgjennomgåelsen på neste årsmøte, men det er trygt å si at dette har vi tjent mye på. Vi takker på nytt de som har jobbet dugnad og fått til dette.ACER til Hunsøya?(06.11.2018)

Edvart Høyåsen hadde en kronikk i Vennesla Tidende den 30. oktober. Den kan du nå lese her. Trykk på ACER-logoen for å komme til artikkelen.
Bilder fra dugnad 2018(23.09.2018)

Det har vært mye dugnad på hyttene våre i det siste.
Fjellsol blir det for tiden ordnet nytt bad (se bilder her), og i Fuglevika har vi blant annet fått satt inn nye vinduer og fått sydd nye gardiner (se bilder her).Styremøte 13.09.18(23.09.2018)

For litt siden ble vi endelig ferdig med årets lønnsforhandlinger. Det tok veldig lang tid før vi kom i gang i år, fordi bedriftsledelsen måtte ha tid på seg til å gjøre seg kjent med OTP-systemet. Vi ble lovet under fjorårets forhandlinger at det skulle ses på om OTPen kunne justeres opp, men dessverre, etter all ventingen, var ikke ledelsen interessert i å justere denne opp. Bedriften sa de ikke hadde økonomi til det. Forhandlingene ble ferdig tidligere enn i fjor, for når først forhandlingene kom i gang så gikk det fort. Det var tre møter. Forhandlingsutvalget, bestående av Trond Stray, Kai Rune Mitander, Vidar Bergland og Øyvind Olsen valgte å takke JA til tilbudet der og da, og forhandlingsresultatet ble ikke tatt ut til avstemming. Dette vakte misnøye hos noen medlemmer, men det er helt i tråd med forhandlingsutvalgets mandat.

En sak som har vært hyppig diskutert er reglene rundt hytteleie, og da spesielt dette med meldefrist; dvs. når man senest må gi beskjed at man ikke skal leie en av hyttene og plassen videreføres til nestemann på lista. Hverken styret eller medlemmnene har enda kommet frem til klare regler på dette, men vi jobber med saken. Det har vært mye dugnad på hyttene i det siste. (Se neste post for bilder). Ellers ble det diskutert noe rundt problemer med dobbeltbooking. Det er viktig at hyttekomiteen har gode rutiner og kontroll på dette. Det har også blitt lekt med tanken om å ha en hytteleder til hver av hyttene.

Til sist ble det snakket om prisene i kantina. Enkelte ansatte har reagert på prisene på noen varer, og mange har også opplevd at prisene varierer avhengig av hvem som står i kassa. Prisene må være overkommelige, og ikke minst faste. Tor Strandberg (ikke medlem av vår forening) skulle ta denne saken videre.Bilder fra årsmøte 2018(24.04.2018)

Bedre sent enn aldri, men her er noen bilder og et lite referat fra årsmøtet.

Styremøte 16.03.18(16.03.2018)

Det nærmer seg årsmøte og styret i WF gikk gjennom innkomne forslag. Et av forslagene var å heve nestlederhonoraret fra 5 000,- til 10 000,-. Styret er positive til dette, da dette vervet krever mye arbeid.
I alle år har det vært en ulikhet mellom det navnet vi til daglig bruker på foreningen mot det som er registrert i Brønnøysundregisteret. Det kom derfor et forslag om å endre dette fra Norsk Wallboard Fagforening til bare Wallboard Fagforening. Brønnøysund krever et årsmøtevedtak på endringen.
Det har også kommet et forslag fra hyttekomitéen om varslingsfrist på framelding av hytteplass. Vi i styret må erkjenne at det er vanskelig å finne gode utleieregler for hyttene som sikrer et godt tilbud og fleksibilitet hos brukerne, men som også gir forutsigbarhet, oversiktlighet og inntekter til foreningen. Det koster mye å drive disse hyttene, mye mer enn det vi tjener på dem. Det siste forslaget gjaldt et innkjøp av iPad til bruk for leder på møter. WF stiller seg positive til forslagene. Men alt skal jo diskuteres på årsmøtet og vedtas/ ikke vedtas der.

Et par saker som ble diskutert i tillegg til innkomne årsmøteforslag var blant annet en forespørsel fra Torbjørn Østebø angående brussalget, om det var mulig å sette ned prisen for å imøtekomme konkurransen fra ISS (salg av brus i kantina.) I kantina koster brusen fem kroner mindre enn i automatene, men et godt argument ved å la saken være var at våre medlemmer også får fordel av dette, selv om inntektene på brussalget er en tredjedel enn for noen år siden. WF bestemmer heller ikke prisen, den er fastsatt av leverandør. Men styret lurer litt på om brussalget i kantina er forenlig med konseptet om en grønn kantine.
Torbjørn Østebø brakte også en sak med seg fra bedriftshelsetjenesten hvor det hadde kommet tilbakemeldinger på klage angående avstemming på ny skiftplan, der klagen gikk på at flere medlemmer ikke hadde fått stemt. Styret mener at det ble gitt god anledning for alle å stemme, både ved urnene og ved hjelp av forhåndstemming. Her føler vi i styret at det også ligger et ansvar på den enkelte.

Da ses vi på årsmøte!Ungdomskurs på Hovden(14.03.2018)

Er du ungdom og har du lyst til å være med på kurs på Hovden? Meld deg i så fall på innen 19. mars.
(Trykk på bildet for å se program).
Program årsmøte 2018(04.03.2018)

I år blir årsmøtet i WF avholdt på Venneslastua onsdag 21.03.2017 kl. 1700. Liste til å skrive seg på er lagt ut på steder i bedriften. Det blir de faste sakene som blir tatt opp, men hvis noen har forslag til møtesaker så må de være fremlagt for fagforeningsstyret innen onsdag 14.03.
På menyen står svinestek m/ dessert (sjokolade- eller karamellpudding). Det blir også servert kaker og kaffe. Og kanskje DU er den heldige som vinner et gavekort.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

(Trykk på veggplaten for å se programmet).Ny administrerende direktør(01.02.2018)

Knut Nilsen er ny administrerende direktør på Huntonit, etter at Roy Kenneth Grundetjern gikk tilbake til sin gamle jobb som IT-direktør. Knut Nilsen begynte på bedriften i mai 2011 og var fabrikksjef i mange år, og har også jobbet som prosjektansvarlig, blant annet på den nye massefabrikken ("Operaen").
WF ønsker han til lykke i jobben som administrerende direktør.2 0 1 7God Jul og Godt Nytt År!(24.12.2017)

Vi vil ønske alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.SIDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wallboard Fagforening, Venneslaveien 233, 4708 Vennesla. Tlf: 38 13 71 37, Mobil: 91 88 35 58.
Pamp Design 2012 ©.


TypePad counter